O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Seminari za visoka učilišta

2018 god.

 

 • Seminar/radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje krajem svibnja organizira 4. po redu sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet).

  Seminar/radionica će se održati  30. svibnja 2018. u hotelu International u Zagrebu, s predviđenim trajanjem od 9:30 do 15:30 sati.

  Glavna je tema seminara optimizacija sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete;

  na koji način jedinice za interno osiguravanje kvalitete mogu poboljšati učinkovitost sustava, kako unaprijediti komunikacija unutar visokog učilišta, kako prioritizirati ciljeve IOK-a, kako definirati ključna pitanja i relevantne grupe dionika u svrhu učinkovite komunikacije, itd.

  Tematsko izlaganje i radionicu održat će pozvani predavači s austrijskog sveučilišta WU - Vienna University of Economics and Business, Karl Ledermüller i Philipp Keller.

  Sudionicima će se također ukratko izložiti i rezultati provedenih pilot-postupaka vanjskih vrednovanja Agencije te iskustvo jednog vrednovanog visokog učilišta. 

  Radni je jezik sastanka i radionice engleski jezik.

   

  Program sastanka
  REGISTRACIJA
  Materijali 4. sastanka CroQAnet-a

   

 • Treća radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj CroQAnet

  CROQANET Hotel Dubrovnik 12.12.2017 (3)Treći sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) održan je 11. prosinca 2017. u Zagrebu.
  Na skupu je sudjelovalo više od 60 sudionika sa visokih učilišta iz cijele Hrvatske.
  Nakon izlaganja na temu funkcionalno interno osiguravanje kvalitete temeljeno na misiji i strateškim smjernicama, uslijedila je poster-sekcija na kojoj su predstavnici hrvatskih javnih sveučilišta predstavili odabrane primjere dobre prakse na vlastitim institucijama.
  Drugi je dio radionice bio posvećen grupnoj raspravi na četiri teme: prijedlozi izmjena zakona o osiguravanja kvalitete (temeljem dosadašnjih iskustava visokih učilišta), revizija ECTS-a na visokim učilištima, podrška razvoju nastavničkih kompetencija (i mogućnosti unapređenja) te politika upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima.

  Program sastanka
  Prezentacija
  Posteri

   

 

 • Radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj – „Poučavanje usmjereno na studente“

  20170605 110757Drugi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) održan je 5. lipnja 2017. u Zagrebu. Na skupu je sudjelovalo više od 80 sudionika sa sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske te predstavnici studentskih zborova.
  Tema drugoga sastanka Mreže bila je poučavanje usmjereno na studente, pri čemu su kroz izlaganja i radionicu sudionicima predstavljena osnovna načela koncepta poučavanja usmjerenog na studente u odnosu na tradicionalni pristup, načine njegove implementacije te koristi za studente ali i nastavnike.

  Program sastanka
  Prezentacije
  Popis sudionika

 

 

 • Sveučilište u Rijeci je u razdoblju 23.-24. veljače 2016. godine organiziralo radionicu na temu „Institucijsko istraživanje i učinkovitost institucije“ u sklopu projekta Unapređivanje postupka vrednovanja programa Sveučilišta u Rijeci (UNAPRORI) te Inicijative u visokom obrazovanju za jugoistočnu Europu (Higher Education Initiative for Southeastern Europe – HEISEE). HEISEE inicijativa temeljena je na partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji, SAD, Instituta za razvoj obrazovanja te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz potporu Veleposlanstva SAD-a, a cilj joj je uspostaviti niz programa cjeloživotnog obrazovanja, kao i poslijediplomski specijalistički studijski program o upravljanju u visokom obrazovanju. Na radionici su  izložena iskustva Sveučilišta u Rijeci predstavljanjem projekta „ UNIRI Approach to Institutional Research in Strategic Documents and Practice (UNAPRORI project )“. Pregled nacionalne prakse izložila je dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković u prezentaciji „Institutional Research – External Quality Assurance“. Predavači su bili izv. prof. dr. sc. Karen Weber s Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji te Charles Mathies, viši stručni savjetnik u Odjelu za strateško planiranje i razvoj Sveučilišta Jyväskylä, Finska.

Prezentacija

 

2016 god.

 

 • Tijekom proljeća 2016. godine predstavnici Uprave AZVO-a radno su posjetili sva javna sveučilišta u RH. Svrha je posjeta bila unapređivanje rada visokih učilišta prilagodbom novom ESG-u te  provedba preporuka sadržanih u izvješćima iz prvog ciklusa vanjskih vrednovanja koje je provela Agencija. Predstavnicima sveučilišta održana je prezentacija „ESG 2015 – nove mogućnosti i izazovi“. Seminari/radionice održani su za Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zadru.

ESG 2015

 

2015 god.

 

 • Na zamolbu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 2. listopada 2015. seminar i radionicu za predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, kao pripremu za predstojeći postupak vanjske prosudbe. Sudionici su upoznati s revidiranim Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete (ESG) te su im dane smjernice za provođenje unutarnje prosudbe, a tijekom rasprave i u sklopu radnih zadataka ponuđene su im praktična pomoć i savjeti za unapređenje i prilagodbu temeljne dokumentacije sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu održane radionice ocijenili ocjenom 4,6.

Program radionice

Prezentacija ESG

Prezentacija unutarnja prosudba

Analiza upitnika

 

 • Na stručnom usavršavanju nositelja predmeta, nastavnika i suradnika na studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, koje je u organizaciji Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ održano od 10.-13. rujna 2015. na Malom Lošinju, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje upoznali su sudionike o postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u europskom i nacionalnom kontekstu.

Prezentacija

 • Na poziv Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu AZVO-a održali su 1. rujna 2015. seminar i radionicu na Veleučilištu. Svrha ove edukacije, namijenjene prije svega članovima Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Povjerenstva za kvalitetu Veleučilišta, bila je upoznati predstavnike Veleučilišta s revidiranim ESG-standardima te im ponuditi praktičnu pomoć i savjet u prilagodbi postupaka i dokumenata sustava kvalitete. Sudionici su kvalitetu održane edukacije ocijenili ocjenom 4,7.

Program radionice

Prezentacija – Standardi i smjernice

ESG 2015.

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

 • Predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu održali su 2. i 3. srpnja 2015. dvodnevni seminar/radionicu za predstavnike Sveučilišta u Splitu. Sudionici su na seminaru upoznati s europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, postupcima unutarnje i vanjske prosudbe, praktičnim primjerima iz dosadašnje prakse vanjskih vrednovanja koje provodi AZVO te načinima unapređenja sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima. Drugog su dana radionice sudionici kroz vježbe praktično primijenili stečena znanja, nakon čega su im dodijeljeni certifikati za stručnjake za vanjsku prosudbu. Sudionici su kvalitetu seminara/radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,6.

Program seminara/radionice

Prezentacija – unutarnja prosudba

Prezentacija – vanjska prosudba

Prezentacija – Standardi i smjernice

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

 • Na poziv Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici AZVO-a su na tematskoj sjednici Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta, održanoj 1. srpnja 2015., predstavili nove, revidirane Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). U raspravi s predstavnicima Sveučilišta razmatrali su se načini prilagodbe dokumentacije i postupaka sustava osiguravanja kvalitete u skladu s novim ESG-om.

ESG (2015) - ENG

ESG (2015) – HRV

Prezentacija – Standardi i smjernice

 • Na sastanku prodekana za nastavu i predstavnika povjerenstava za osiguravanje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, održanom 25. svibnja 2015., sudionicima su predstavljeni novi trendovi, promjene i izazovi u području vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Prezentacija – Unutarnje i vanjsko osiguravanje kvalitete

 

2014 god.

 

 • Na zamolbu Veleučilišta u Karlovcu, a sa svrhom pripreme za predstojeću vanjsku prosudbu, predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu AZVO-a održali su 15. prosinca 2014. seminar/radionicu na Veleučilištu. Sudionicima seminara pobliže su objašnjeni postupak vanjske prosudbe i kriteriji za vrednovanje te prenijete korisne informacije o unapređenju sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,5.

Program seminara/radionice

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

 • Odjel za vanjsku prosudbu održao je 25. rujna 2014. radionicu za predstavnike visokih učilišta obuhvaćenih godišnjim planom vanjske prosudbe za 2015. godinu. Uz predstavljanje primjera ustroja sustava osiguravanje kvalitete na jednom visokom učilištu (Veleučilište VERN') i konstruktivnu raspravu o načinima unapređivanja sustava i vezane dokumentacije, sudionicima je predstavljen postupak vanjske prosudbe te su im dane smjernice za provođenje unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,4.

Prezentacija – Sustav kvalitete Veleučilišta VERN'

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti radionice

 • Na poziv Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, za upravu i predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u dva su navrata tijekom 2014. godine (28. svibnja i 22. rujna 2014.) organizirani seminar i radionica, kao priprema za predstojeće vanjsko vrednovanje. Predstavnici AZVO-a upoznali su sudionike seminara s postupkom i kriterijima vanjske prosudbe, uz raspravu o zahtjevima svakog pojedinog ESG standarda.

Program radionice

Prezentacija – Vanjska prosudba

 

2013 god.

 

 • Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 16. prosinca 2013. na Sveučilištu u Splitu seminar i radionicu za predstavnike uprave te jedinica sustava osiguravanja kvalitete na razini Sveučilišta i na razini pojedinih sastavnica. Sudionici seminara informirani su o postupku i kriterijima vanjske prosudbe koju provodi AZVO, uz raspravu o načinima unapređivanja sustava Sveučilišta te vezane dokumentacije.

 • Dana 27. rujna 2013., Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a organizirao je radionicu za predstavnike visokih učilišta obuhvaćenih godišnjim planom vanjske prosudbe za 2014. godinu. Uz predstavljanje primjera ustroja sustava osiguravanje kvalitete na jednom visokom učilištu (Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo) i raspravu o načinima unapređivanja sustava i provođenju unutarnje prosudbe na visokom učilištu, sudionicima je predstavljen i postupak vanjske prosudbe koji provodi AZVO. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,6.

Prezentacija – Unutarnja prosudba SOK-a – Algebra

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti radionice

 • Na poziv Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 28. svibnja 2013. seminar i radionicu za upravu i predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, kao pripremu za predstojeće vanjsko vrednovanje. Predstavnici AZVO-a informirali su sudionike o načinu i kriterijima provođenja vanjske i unutarnje prosudbe.

 • Na poziv Sveučilišta u Zadru, predstavnici AZVO-a održali su 26. i 27. ožujka 2013. u Zadru dvodnevni seminar/radionicu za predstavnike Povjerenstva za unutarnju prosudbu te Povjerenstva za kvalitetu Sveučilišta. Na konkretnim primjerima sveučilišne dokumentacije i opisa postupaka sustava osiguravanja kvalitete, raspravljani su načini unapređenja mehanizama sustava.

 • Na poziv Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za stručnom pomoći pri izradi temeljnih dokumenata sustava, kao i organiziranju i provođenju unutarnje prosudbe, Odjel za vanjsku prosudbu održao je 6. veljače 2013. u Sisku tematski seminar za upravu Fakulteta.

 • Na zamolbu Sveučilišta u Dubrovniku, 14. veljače 2013. Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a proveo je edukaciju o sustavu osiguravanja kvalitete za novog voditelja Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Dubrovniku.

 • Na molbu uprave Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za stručnom pomoći pri izradi dokumenata te organiziranju unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, predstavnici Odjela  za vanjsku prosudbu održali su 31. siječnja 2013. na Fakultetu tematski seminar za upravu i dionike sustava.

 

Arhiva seminara

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.