O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Karijerni centri

Sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske posljednjih je nekoliko godina u procesu reforme. Poticaj za to bili su uočeni problemi u razdoblju  prije 2004. godine. Također 2001. g. potpisana je Bolonjska deklaracija i u skladu s time donesen je Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005.-2010. g. koji je definirao ciljeve (do kraja 2006. g. uspostaviti sustav jamstva kvalitete u visokoobrazovnom sustavu Republike Hrvatske; do 2010. g. smanjiti stopu odustajanja i trajanje studija) i prioritete u visokom obrazovanju (poboljšavanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja).


Prvi korak u reformi visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj učinjen je 2005. godine usklađivanjem preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija s bolonjskim načelima te su prvi  bolonjski studenti upisani upravo te godine. U razdoblju od 2005.-2009. g. restrukturirani su i poslijediplomski studiji.

U tom je razdoblju došlo do porasta broja novoosnovanih visokih učilišta, pa je tako osnovano 30 visokih učilišta, od čega najviše privatnih visokih škola, a i velik broj javnih veleučilišta uglavnom na područjima od posebne državne skrbi, u skladu sa strateškim opredjeljenjem RH za policentričnim razvojem visokog obrazovanja. Osnovana su i prva privatna sveučilišta.

Od 2006. g. započinje razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira pri čemu su u srpnju 2007. g. usvojene Polazne osnove HKO-a i ustrojeno Povjerenstvo za izradu HKO-a koji su zajedno s Operativnim timom imali zadaću izraditi Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) do 2012. g. s ciljem povezivanja razina kvalifikacija stečenih u RH s razinama Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Izvješće o povezivanju HKO s EKO i QF-EHEA predstavljeno je na sastanku Savjetodavne skupine Europske komisije za provedbu Europskoga kvalifikacijskog okvira u ožujku 2012. godine. Istovremeno se pristupilo i izradi zakonskog okvira pri čemu je u veljači 2013. usvojen Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.


Od godine 2009./2010. u hrvatski su obrazovani sustav uvedene dvije značajne novosti – državna matura na kraju četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja i informatiziran način prijava na visoka učilišta koja pri rangiranju kandidata za upis vrednuju upravo rezultate ispita državne mature, što znači da su ispiti državne mature u potpunosti zamijenili dosadašnje razredbene ispite na visokim učilištima.


U cilju osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete visokoga obrazovanja proteklih se godina započelo s postupcima vanjskog vrednovanja postojećih visokih učilišta. Tijekom 2008. i 2009. g. je, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedeno vanjsko vrednovanje 21 visokog učilišta. Budući da je u travnju 2009. g. na snagu stupio Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, od te se godine se započelo s postupcima vanjskog vrednovanja (reakreditacije) visokih učilišta sukladno novom zakonu. Do isteka 2013. g. reakreditirana su visoka učilišta koja izvode programe iz polja ekonomije, tehničkog i biotehničkog područja te većina privatnih visokih učilišta, a u tijeku je reakreditacija iz područja društvenih i humanističkih znanosti.


Tijekom 2013. g. pristupilo se i izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u čemu je sudjelovalo šire stručno povjerenstvo, a Nacrt strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije predstavljen je u rujnu 2013. g. nakon čega je uslijedila javna rasprava o predstavljenom Nacrtu.

Navedene sveobuhvatne aktivnosti trebale bi doprinijeti usklađivanju sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske s europskim te njegovoj integraciji u Europski prostor visokoga obrazovanja (EHEA), povećanju kvalitete studijskih programa i njihove izvedbe, povećanju mobilnosti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih kvalifikacija, omogućavanju pristupa hrvatskom tržištu rada nosiocima inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te osiguravanju jednakog pristupa sustavu visokog obrazovanja.

 

Visoka učilišta

Vrste studija

Vrednovanja u visokom obrazovanju

Bolonjski proces

UNSECO Portal o priznatim visokim učilištima

 

 

Naziv ustanoveNaziv karijernog centraKontakt osobaEmailTelefonPoveznica
Agronomski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje Aleksandra Gečević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0998217087 save
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment; Zagreb Centar za razvoj karijera i suradnju s tržištem Ivan Pakozdi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 091 4669 687 save
Ekonomski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Predstavnik za djelatnost karijernog usmjeravanja gđa. Paulina Lučić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 098 271 847 save
Fakultet elektrotehnike i računarstva; Sveučilište u Zagrebu Centar karijera FER-a Nikolina Relić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 6129 573 save
Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ured za karijerno savjetovanje i razvoj karijera Ana Šokčević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031 / 224 - 688 save
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu; Sveučilište u Zagrebu Centar za podršku studentima i razvoj karijera doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 042 390869 save
Fakultet političkih znanosti; Sveučilište u Zagrebu - Valentina-Dominika Kranželić v.d. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; Sveučilište u Rijeci Centar za karijere i stručnu praksu studenata Izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 051/294-189  
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti; Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku Centar za karijerni razvoj studenata doc. dr. sc. Maja Brust Nemet Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031/321-742 save
Filozofski fakultet u Rijeci; Sveučilište u Rijeci Ured za karijere Katarina Vorkapić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Filozofski fakultet u Rijeci; Sveučilište u Rijeci Ured za akademsku podršku Nadežda Elezović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Filozofski fakultet; Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku Centar za karijere Narcisa Vrbešić-Ravlić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031 494 721 save
Filozofski fakultet; Sveučilište u Splitu Centar za planiranje i razvoj karijera doc.dr.sc. Anita Mandarić Vukušić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 099 8224 124 save
Filozofski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za razvoj karijere Marija Gudan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/4092-256 save
Geodetski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za razvoj karijera Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Ante Marendić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 014639186  
Geotehnički fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za razvoj karijera Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. dr. sc. Dragana Dogančić, dipl. ing. geol. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 042/408-920 save
Građevinski fakultet; Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku / Edita Pinterić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0912240778 /
Fakultet Hrvatskih studija; Sveučilište u Zagrebu Odjel za karijerni razvoj Savjetovališta doc. dr. sc. Lovorka Brajković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 098419671 save
Katolički bogoslovni fakultet; Sveučilište u Zagrebu Karlo Šimek, mag. theol i mag. psych., koordinator Fakulteta za podršku i savjetovanje studenata Karlo Šimek Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 098 9256 538 /
Kineziološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Povjerenstvo za karijerno savjetovanje izv. prof. dr. sc. Mario Baić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0912549418 save
Libertas međunarodno sveučilište; Zagreb Centar za karijere dr.sc. Lorena Kvesić Vokić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 015633112 save
Medicinski fakultet; Sveučilište u Rijeci Služba za studentske poslove Victoria Skandul Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 051 651 167  
Medicinski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Danko Relić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0914593615 cpz.mef.unizg.hr
Međimursko veleučilište u Čakovcu; Čakovec Centar za razvoj karijera MEV Tibor Rodiger Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 099 265 6520 save
Metalurški fakultet; Sveučilište u Zagrebu Koordinator za podršku studentima Izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 044 533379 save
Pomorski fakultet u Rijeci; Sveučilište u Rijeci Centar za razvoj karijera Matej Plenča Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0(0)51 338 411 save
Poslovno veleučilište Zagreb Centar za savjetovanje, razvoj karijere i stručnu praksu Poslovnog veleučilišta Zagreb Dorotea Milas, mag.phil.et mag. rel. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 6310 844 save
Pravni fakultet; Sveučilište u Rijeci PravRi centar za karijere izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Prehrambeno-tehnološki fakultet; Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku / prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, prodekan za razvojno-stručni rad Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031 490 425, 091 222 4346  
Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Ured za upravljanje kvalitetom Jelena Rožić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Prirodoslovno-matematički fakultet; Sveučilište u Zagrebu Karijerni centar Tereza Oreb  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 4606 036 save
RRiF Visoka škola za financijski menadžment; Zagreb Centar za savjetovanje i razvoj karijera Dubravka Paris, mag.ed., predavač Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/4699-735 save
Rudarsko-geološko-naftni fakultet; Sveučilište u Zagrebu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse Vanja Točaković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 5535 940 save
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek Karijerni centar Odjela za kemiju Sanja Petrušič Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031 399 957  
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Višnja Sak Bosnar Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0919293945 save
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Pula Centar za razvoj karijera Tea Aničić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 377 004 save
Sveučilište u Rijeci; Rijeka Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra, Sveučilište u Rijeci prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Nikoleta Zubić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 051/584 -757 save
Sveučilište u Splitu; Split Ured za upravljanje karijerama Antonia Peroš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0981620236 save
Sveučilište u Zadru; Zadar Centar za razvoj karijera; Studentsko savjetovalište Tamara Baždarić; doc. dr. sc. Marina Vidaković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 023/200-820 save
Sveučilište u Zagrebu; Zagreb Ured za razvoj karijera Marko Ljutić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 099 524 9018  
Tehnički fakultet; Sveučilište u Rijeci Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra Nikoleta Zubić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 051/584 -757 save
Tekstilno-tehnološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Centar za karijere i stručnu praksu Goran Čubrić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 013712555 save
Učiteljski fakultet u Zagrebu; Sveučilište u Zagrebu Savjetovalište za podršku studentima doc.dr.sc. Daria Rovan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 099 210 0405 save
Veleučilište Baltazar Zaprešić; Zaprešić Karijerni centar Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Karlo Jurač Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 4002 757 save
Veleučilište Marko Marulić u Kninu; Knin Studentsko savjetovalište za stručnu pomoć studentima Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu Ivan Sorić, Mirko Goreta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 022/664-450 save
Veleučilište u Požegi; Požega Savjetovalište za studente Daliborka Uršić, mag.iur. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 034/311-450 save
Veleučilište u Rijeci; Rijeka Centar karijera Veleučilišta u Rijeci Dr. sc. Sandra Debeljak, viši pred. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 091 793 1795 save
Veleučilište Velika Gorica; Velika Gorica Centar za karijernu i psihološku podršku Marko Toth Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / save
Veterinarski fakultet; Sveučilište u Zagrebu Ured za razvoj karijere, akademsko i psihološko savjetovanje Iva Lehunšek Panić, prof. pedag. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/2390-330 save
Veleučilište u Virovitici Centar za karijere Damir Ribić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 098787932 save
Visoka tehnička škola u Bjelovaru; Bjelovar Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje Tatjana Badrov Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 043 241 191 /
EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište Centar karijera Blaženka Deanović, struč.spec.oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/611 77 77 save
Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Zagreb Career Centar Dora Lončarić Radić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 098276727 save
Istarsko veleučilište Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje Andrea Škalec Božac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052/381-410 save
Tehničko veleučilište u Zagrebu; Zagreb   Danijela Ležaić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052/381-410 save
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment; Split   Irena Mašće Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 091/5854-509  
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; Zagreb CeSaR - Centar za savjetovanje i razvoj karijera studenata Vesna Gabelica Marković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/4597-275  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; Zagreb Služba za podršku studentima prilikom izrade završnih radova dr. sc. Biljana Kurtović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    
Muzička akademija; Zagreb Karijerni centar Ema Proso Šepec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01/489-9278 save
Veleučilište u Karlovcu; Karlovac Ured za karijerno savjetovanje i podršku studentima Majda Šavor Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 047/843-525  
Ekonomski fakultet; Rijeka Centar za karijere Izv.prof.dr.sc. Vesna Buterin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 051 355 122 save
Filozofski fakultet; Osijek Centar za karijere Narcisa Vrbešić-Ravlić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031 494 721 save
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru; Vukovar Centar za razvoj karijera Katarina Kulić, dipl. oec., pred. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 0995462430 save
Građevinski fakultet; Zagreb Centar karijera Građevinskog fakulteta Nina Lekić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

01 4639 402 save
Hrvatsko katoličko sveučilište; Zagreb Centar za karijere dr. sc. Marijana Matijaš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 01 3706657  
           

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.