O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Informacijski sustav MOZVAG

MOZVAG je informacijski sustav za podršku postupcima osiguravanja kvalitete koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Visoka učilišta, u okviru vrednovanja koja prolaze, s naglaskom na institucionalnu reakreditaciju, dostavljaju znatnu količinu podataka u informacijski sustav MOZVAG, u skladu s nadležnim propisima. Podaci koji se unose u sustav odnosne se na različite aktivnosti i resurse visokog učilišta (podaci o studijskim programima, predmetima, nastavnom osoblju, znanstvenoj i stručnoj produktivnosti te ostali podaci u skladu sa zahtjevima pojedinog postupka vrednovanja).


Razvoj sustava MOZVAG u MOZVAG2

MOZVAG je inicijalno razvijen za potrebe akreditacije studijskih programa prilikom uvođenja bolonjskog načina studiranja na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Sveučilišni računski centar (Srce) je razvio 2005. godine informacijski sustav MOZVAG, u suradnji s tadašnjim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje. Primarno je sustav trebao poslužiti kao alat za dostavu podataka od strane visokih učilišta u vrednovanju novih studijskih programa hrvatskih visokih učilišta prema Bolonjskim standardima, ali se nastavio koristiti i u daljnjim postupcima vrednovanja koje provodi AZVO.

Za potrebe kvalitetnijeg prikupljanja i obrade podataka o visokim učilištima u budućim postupcima vanjskih vrednovanja, postojeći sustav MOZVAG je, kroz nekoliko faza, nadograđen u sustav MOZVAG2.


Interoperabilnost sustava MOZVAG2 s drugim informacijski sustavima

Jedna od važnijih funkcija nadograđenog informacijskog sustava MOZVAG2 je unaprjeđenje interoperabilnosti s drugim informacijskim sustavima iz kojih se mogu preuzimati postojeći podaci o visokom učilištu i njegovim aktivnostima. Sustavi iz kojih je moguće preuzimanje podataka u MOZVAG2 su:

Razvojem interoperabilnosti omogućen je prijenos u MOZVAG2 određenih setova podataka, ako ti podaci već postoje u nekom drugom informacijskom sustavu.

Informacijski sustav ISVU održava Srce, dok informacijske sustave Hrvatska znanstvena bibliografija-CROSBI i Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske (Baza projekata) održava Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković.

Odjel za analitiku i statistiku AZVO-a, zajedno sa Srcem i Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković, organizira redovite radionice o radu u nadograđenim sustavima MOZVAG2, CROSBI i Baza projekata.


Preglednik studijskih programa iz MOZVAG-a

U sustavu MOZVAG se, između ostalog, vodi i evidencija akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj, čiji pregled je moguć kroz Preglednik studijskih programa, dostupan na mrežnoj stranici AZVO-a, na hrvatskom i engleskom jeziku. Preglednik omogućava domaćoj i stranoj javnosti (potencijalnim studentima, inozemnim ENIC i NARIC uredima i dr.) uvid u osnovne podatke o akreditiranim studijskim programima na hrvatskim visokim učilištima. Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Upisniku studijskih programa.

Za sva pitanja u vezi s radom u informacijskom sustavu MOZVAG možete se obratiti Odjelu za analitiku i statistiku AZVO-a na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

UPUTE za rad u MOZVAG2 sustavu

Hodogram za početak rada u MOZVAG2 sustavu za potrebe reakreditacije

Analitički prilog iz MOZVAG-a - tablice i upute

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.