O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Akreditacijske preporuke

Akreditacijska preporuka je neovisno stručno mišljenje Agencije koje se donosi na temelju provedenog postupka vrednovanja.

Akreditacijskom preporukom Agencija preporuča ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje:

  • izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti predmetima vrednovanja, ako je akreditacijska preporuka pozitivna,
  • uskratu dopusnice za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti predmetima vrednovanja ako je akreditacijska preporuka negativna, ili
  • izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka do tri godine, koje u slučaju visokog učilišta može obuhvatiti zabranu upisa studenata u razdoblju određenom pismom očekivanja.

U slučaju prestanka rada javnoga visokog učilišta zbog uskrate dopusnice, Ministarstvo će na prijedlog Agencije donijeti mjere kojima će se osigurati nastavak i dovršenje studija studentima toga visokog učilišta.  To se može primijeniti i na privatna visoka učilišta u kojem slučaju provedba mjera ide na teret osnivača.

Akreditacijske preporuke koje su objavljene na mrežnoj stranici Agencije, a sadrže preporuku za uskratu upisa studenta, odnositi će se na uskratu upisa od akademske godine 2012/13., po izdavanju konačnog dokumenta od strane ministra, ukoliko učilište ranije ne dostavi dokaze da ispunjava potrebne uvjete.

 

Naziv institucijeGodinaPreporukaIzvješćeSažetakOčitovanjeNaknadno praćenje

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

2014./2015. Preporuka        

Visoka poslovna škola PAR

2016./2017. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak    

Odjel za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak    

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    

Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak    

Odjel za stručne studije Sveučilišta u Dubrovniku

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak    

Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija – TV Akademija u Splitu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

2014./2015.

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

2014./2015.

Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  

Sveučilište Sjever u Koprivnici

2014./2015.

Preporuka

Izvješće Sažetak    

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015.

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

2014./2015.

Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak  Očitovanje  

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak  Očitovanje
Očitovanje
 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

2014./2015.

Preporuka

Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  

DIU Libertas međunarodno sveučilište

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

2014./2015. Preporuka
Preporuka

Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015.

Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku

2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
       

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    

Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru

2014./2015. Preporuka

Izvješće

Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014./2015.

Preporuka

Preporuka

Izvješće
Sažetak Očitovanje
 

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015. Preporuka Izvješće
Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

2014./2015. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014./2015. Preporuka

Izvješće

Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014./2015.

Preporuka

Izvješće
Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2014./2015. Preporuka
Preporuka

Izvješće

Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014./2015. Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014./2015. Preporuka
Preporuka

Izvješće
Sažetak Očitovanje
 
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014./2015. Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014./2015.

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Veleučilište u Požegi 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014.

Preporuka

Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak    
Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 2013./2014. Preporuka Izvješće Sažetak    
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014.

Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2013./2014.

Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu 2013./2014.

Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 2013./2014. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2013./2014.

Preporuka
Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Sveučilište u Zadru (nefilološki dio, filološki dio, društveni dio) 2013./2014.

Preporuka (nefilološki)
Preporuka (društveni)
Preporuka (filološki)
Preporuka (filološki)
Preporuka (filološki)

Preporuka
(filološki)

Preporuka
(nefilološki)

Preporuka
(društveni)

Izvješće
Izvješće
Izvješće

Izvješće
(nefilološki)

Izvješće
(društveni)
Izvješće
(filološki)

Sažetak (društveni)
Sažetak (filološki)
Sažetak (nefilološki)

Očitovanje
 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Odjel za humanističke znanosti, Odjel za studije na talijanskom jeziku i Odjel za odgojne i obrazovne znanosti) 2013./2014.
Preporuka

Izvješće

Sažetak

Očitovanje
Očitovanje
Očitovanje
Očitovanje

Očitovanje

 
Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće
Sažetak

Očitovanje

 
Odjel za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osiijeku 2013./2014. Preporuka

Izvješće

Sažetak

Očitovanje

 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješće

Sažetak

Očitovanje

Očitovanje

 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2013./2014.

Preporuka
Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješće

Sažetak

Očitovanje

 
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013./2014. Preporuka

Izvješće

Sažetak Očitovanje  
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku(Učiteljski fakultet) 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće
Sažetak Očitovanje
Očitovanje
 
Veleučilište u Karlovcu 2013./2014. Preporuka Izvješće Sažetak

Očitovanje

 
Međimursko veleučilište u Čakovcu 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje
 
Veleučilište u Rijeci 2013./2014.

Preporuka
Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak

Očitovanje

 
Visoka policijska škola 2013./2014. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012./2013. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište Velika Gorica 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka poslovna škola, Višnjan 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje Naknadno praćenje
Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje Naknadno praćenje
Visoka tehnička škola, Bjelovar 2012./2013. Preporuka Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje Naknadno praćenje
Visoka škola za financije i pravo EFFECTUS 2012./2013. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka škola za ekonomiju,poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski 2012./2013. Preporuka Izvješće Sažetak    
Visoko gospodarsko učilište, Križevci 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka škola za financijski menadžment, RRiF 2012./2013. Preporuka Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka poslovna škola Minerva 2012./2013. Preporuka Izvješće   Očitovanje  
Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru 2012./2013. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilište u Splitu 2012./2013.

Preporuka
Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak Očitovanje  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ 2012./2013. Preporuka

Preporuka
Izvješće Sažetak Očitovanje  
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje, Zagreb 2012./2013. Preporuka Izvješće   Očitovanje
Očitovanje
Očitovanje
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J.Strossmeyera u Osijeku 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 2011./2012.

Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak    
Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmeyera u Osijeku 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012.

Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak    
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012.

Preporuka
Preporuka

Preporuka

Izvješće Sažetak    
Metalurški fakultet u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Rudarsko, geološko, naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J.J.Strossmeyer u Osijeku 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Tehničko veleučilište u Zagrebu 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište u Slavonskom Brodu 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Veleučilište u Šibeniku 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Veleučilište u Varaždinu 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće
Sažetak   Naknadno praćenje
Visoka škola za sigurnost 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo 2011./2012. Preporuka Izvješće Sažetak    
Politehnika Pula - Visoko tehničko-poslovna škola 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište Hrvatsko Zagorje, Krapina 2011./2012. Preporuka Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu 2011./2012. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak   Naknadno praćenje
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru 2010./2011. Preporuka Izvješće Sažetak    
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za organizaciju i informatiku Varaždin 2010./2011. Preporuka Izvješće Sažetak    
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studij 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu 2010./2011. Preporuka Izvješće Sažetak    
Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Američka visoka škola za management i tehnologiju u Dubrovniku (sada:RIT Croatia) 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Zagrebačka škola ekonomije i managementa 2010./2011. Preporuka Izvješće Sažetak    
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu 2010./2011. Preporuka
Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Veleučilište Vern 2010./2011. Preporuka
Preporuka

Preporuka
Preporuka
Izvješće Sažetak    
Visoka poslovna škola, Zagreb 2010./2011.

Preporuka
Preporuka

Izvješće Sažetak    
Visoka poslovna škola "Libertas" 2010./2011.

Preporuka
Preporuka
Preporuka

Izvješća
Izvješće
Sažetak  Očitovanje  
Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora" 2010./2011.

Preporuka
Preporuka

Preporuka

Izvješće
Izvješće
Izvješće
Izvješće
Sažetak    

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.