O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Upute za pokretanje postupka priznavanja IVK u svrhu zapošljavanja

Prije pokretanja postupka preporučamo pročitati informacije dostupne u okviru Čestih pitanja.

1. POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA
2. PRIKUPITI DOKUMENTE POTREBNE ZA STRUČNO PRIZNAVANJE INOZEMNE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE
3. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA
4. DOSTAVITI DOKUMENTE

 

VAŽNE NAPOMENE za strance pod privremenom zaštitom:

  1. oslobođeni ste plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na temelju Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (Narodne novine, br. 60/200510/2008).

  2. za pokrivanje troškova prevođenja dokumenata koje je potrebno dostaviti u postupku priznavanja inozemnih viokoškolskih kvalifikacija, možete se obratiti Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja putem e-mailova: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VAŽNA NAPOMENA za osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji:

Osobe koje su svoju kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske, a zapošljavaju se na radnom mjestu koje nije na popisu reguliranih profesija mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji (npr. odgojitelj djece predškolske dobi, učitelj u osnovnoj školi, nastavnik u srednjoškolskoj ustanovi, ljekarnik, doktor medicine itd.) – u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

Baza reguliranih profesija

 

 

1. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA


Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti  ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja

Napomena:

• ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Nacionalni ENIC/NARIC ured.

 

•ovaj obrazac nije valjan ukoliko želite pokrenuti postupak priznavanja svoje inozemne stručne kvalifikacije (regulirane profesije)

 

 

 

2. DOKUMENTACIJA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ OBRAZAC ZAHTJEVA:

1. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se priznavanje traži (potvrde i uvjerenja ne uvažavamo);
2. Original službenog dokumenta izdanog od strane visokog učilišta koji sadrži sljedeće podatke:
položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama koji sadrži navedene podatke ili neki drugi službeni dokument);
3. Ovjerene prijevode dokumenata pod točkama 1 i 2 na hrvatski jezik;
4. Ovjerene preslike prethodno stečenih visokoškolskih kvalifikacija, ukoliko postoje;
5. Potvrda o državljanstvu (original ili ovjerena preslika domovnice za hrvatske državljane ili ovjerena preslika putovnice za strane državljane), statusu izbjeglice ili prognanika;
6. Potvrda o uplati naknade za troškove postupka;
7. Rješenje nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista (za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime);
8. Životopis na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo (kod priznavanja doktorskog studija potrebno je navesti popis objavljenih znanstvenih radova i gdje su objavljeni), primjeri dobre prakse: Europass CV
9. Jedan primjerak neovjerenih preslika svih priloženih dokumenata kao i obrasca zahtjeva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;Napomene:
• dokumente izdane na bosanskom ili srpskom jeziku, ukoliko su na latiničnom pismu, nije potrebno prevoditi;
• za priznavanje kvalifikacija stečenih u državama bivšeg SSSR-a, Rumunjskoj, Albaniji i Bugarskoj potrebno je priložiti isključivo diplomu u izvorniku (original);
• ukoliko kvalifikacija čije priznavanje se traži nije izdana na latiničnom ili ćiriličnom pismu, potrebno je zatražiti od nadležne visokoškolske institucije izdavanje nove kvalifikacije na nekom od ta dva pisma;
• prijevod na hrvatski jezik vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna visokoškolska kvalifikacija (napomene: akademski naziv naveden na inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji za koju se traži priznavanje nije potrebno prevoditi; u slučaju kad akademski naziv nije napisan na latiničnom pismu potrebno je učiniti LATINIČNU TRANSLITERACIJU akademskog naziva); primjer dobre prakse prijevoda: prijevod ukrajinske diplome)
• ukoliko je zahtjev nepotpun, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije;
• preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik;
• na vaš pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije;
• prikupljenu dokumentaciju za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 LATINIČNU TRANSLITERACIJU

 

 

3. NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA

 

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postup­ka stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija određeni su Pravilnikom o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Naknade za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija o završenom preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju:

• 400 KN (slovima: četiri stotine kuna)
• Za uplate iz inozemstva:
65 € (slovima: šezdeset i pet eura)
75 $ (slovima: sedamdeset i pet dolara)

Upute o popunjavanju kunskih naloga za plaćanje

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
IBAN računa primatelja: HR12 1001 0051 8630 00160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5657-38487-83358955356
Opis plaćanja: Priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

 

Upute o popunjavanju deviznih naloga za plaćanje:

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Naziv banke: HRVATSKA NARODNA BANKA, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
IBAN računa primatelja: HR12 1001 0051 8630 00160
BIC/SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
U polju Napomena (Referenca) obavezno navesti poziv na broj odobrenja: 64 5657-38487-83358955356
Opis plaćanja: Priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
U samoj doznaci, polje Troškovna opcija (Details of Charges): potrebno je navesti OUR (svi troškovi idu na teret nalogodavatelja)
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Podnositelj zahtjeva dužan je sve bankarske naknade (uplatne i isplatne banke) podmiriti o svom trošku. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne podmiruje bankarske naknade koje se naplaćuju prilikom novčanih transakcija. Ukoliko nisu podmireni svi troškovi vezani za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija (uključujući i bankarske naknade), Agencija za znanost i visoko obrazovanje neće biti u mogućnosti pokrenuti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Napomena:

U slučaju da ste preplatili ili krivo uplatili naknadu za priznavanje, pisanim putem možete zatražiti povrat preplaćenog ili krivo uplaćenog iznosa (navesti: ime i prezime nosioca račun, ime banke, IBAN).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje na vaš zahtjev pokreće postupak povrata uplaćene upravne pristojbe od Ministarstva financija Republike Hrvatske i ne može utjecati na rok isplate.

 

 

4. POSLATI DOKUMENTACIJU

 

Prikupljenu dokumentaciju za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
NACIONALNI ENIC/NARIC URED
Donje Svetice 38/5
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Your Europe logo

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.