O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

uncategorised
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pristup sa vaše IP adrese nije dozvoljen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a


1. Studiram na studijskom programu za koji je preporučeno pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata.
Što to znači za mene?

Na Vas se pismo očekivanja direktno ne odnosi neposredno, ali posredno utječe na povećanje kvalitete Vašeg studiranja.
Pismo očekivanja stupa na snagu od akademske godine 2012/2013 i ako do tada visoko učilište ispuni uvjete navedene pismom očekivanja(odnosno podigne kvalitetu) i dostavi dokaze o tome, ono tada neće ni stupiti na snagu. Svrha ove mjere je da se njenom realizacijom ostvari povoljniji omjer nastavnik student te da se poboljša kvaliteta studija.

2. Želim studirati na studijskom programu za koji je preporučeno pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata.
Kako to utječe na moj upis na željeni studijski program?

Akreditacijska preporuka za pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata na sve ili određene studijske programe planirana je da stupi na snagu akademske godine 2012/2013. Svi studijski programi za koje je postupak upisa već započeo moći će upisati studente, a ukoliko otklone nedostatke do početka idućeg upisnog razdoblja i dostave dokaze o tome,  pismo očekivanja neće ni stupiti na snagu.

3. Studiram na studijskom programu za koji je preporučena uskrata dopusnice. Što to znači za mene?

Uskrata dopusnice planirana je da stupi na snagu od akademske godine 2012/2013. Po stupanju uskrate na snagu, analogno članku 22. stavku 5. odnosno 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Ministarstvo će Rješenjem o uskrati za određeni studij utvrditi prava studenata o mogućnostima završetka studija odnosno prijelaza na studij na drugo visoko učilište.

4. Želim studirati na studijskom programu za koji je preporučena uskrata dopusnice.
Kako to utječe na moj upis na željeni studijski program?

Akreditacijska preporuka za uskratu dopusnice predviđena je da stupi na snagu od akademske godine 2012/2013, tako da se u jesenskom roku za akademsku godinu 2011/2012 možete upisati na željeni studijski program. Središnji prijavni ured Agencije pravovremeno ažurira podatke o studijskim programima na stranici  www.postani-student.hr.

Stoga je budućim studentima radi prijave na studijske programe uputno i poželjno pregledavati navedenu mrežnu stranicu.

Visoko učilište dužno je omogućiti Vam završetak studija.

5. Može li visoko učilište izjaviti prigovor na negativnu akreditacijsku preporuku Agencije?

Da, visoko učilište ima pravo izjaviti prigovor u slučaju negativne akreditacijske preporuke, u roku od 15 dana od dana dostave preporuke, u koji se ne računa razdoblje od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 24. prosinca do 6. siječnja.

Akreditacijski savjet

Akreditacijski savjet (AS) stručno je vijeće koje donosi dokumente u postupcima vanjskih vrednovanja i mišljenje o kvaliteti visokih učilišta, znanstvenih organizacija i studijskih programa. AS usvaja dokumente za provođenje postupaka vanjskih vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju; donosi kriterije i pokazatelje za ocjenu kvalitete predmeta vrednovanja; donosi plan provođenja postupaka vanjskog vrednovanja; imenuje članove stručnih povjerenstava u postupcima; donosi mišljenje o završnim izvješćima stručnih povjerenstava o provedenim postupcima, prihvaća akcijske planove i izvješća o realizaciji akcijskih planova u postupcima naknadnih praćenja te mišljenja Povjerenstva za prigovor.

Članovi su osobe koje poznaju međunarodni, a posebno europski i nacionalni sustav osiguravanja kvalitete i imaju obvezu kontinuirane edukacije u tom području. AS ima jedanaest članova koje na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće na razdoblje od četiri godine. Prijedlog kandidata dostavljaju sljedeća tijela: RZ, VVIVŠ, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski studentski zbor, NVZVOTR i znanstveni instituti te članovi akademske zajednice na temelju javnog poziva. Pridruženi članovi imenuju se Odlukom AS-a na prijedlog ravnatelja bez prava odlučivanja. AS ima dva pridružena člana.

Prva, konstituirajuća sjednica Akreditacijskog savjeta održana je dana 13. listopada 2009. godine.

Zbog isteka mandata pojedinih članova Akreditacijskog savjeta, Upravno vijeće Agencije je na svojoj 34. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine imenovalo dio članova Akreditacijskog savjeta.

Članovi Akreditacijskog savjeta:

Predsjednica Akreditacijskog savjeta: prof. dr. sc. Sonja Vila (životopis)

 1. prof. dr. sc. Karmela Barišić, (izabrana na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu) (životopis)
 2. prof. dr. sc. Tomislav Kilić, (izabran na prijedlog Sveučilišta u Splitu) (životopis)
 3. doc. dr. sc. Mislav Balković , (izabran na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola)
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, (izabran na prijedlog Hrvatske gospodarske komore) (životopis)
 5. prof. dr. sc. Katija Vojvodić  (izabrana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj) (životopis)
 6. prof. dr. sc. Željko Potočnjak, (izabran na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu)
 7. Pridruženi član: prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
 8. prof. dr. sc. Mirela Galić (izabrana na prijedlog Sveučilišta u Splitu) (životopis)
 9. dr. sc. Maruška Vizek (izabrana na prijedlog znanstvenih instituta) (životopis)
 10. izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić (izabran na prijedlog Sveučilišta u Rijeci) (životopis)
 11. Josip Juričić (izabran na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora) (životopis)

Povjerenstvo za prigovor

Povjerenstvo za prigovor stručno je tijelo AZVO-a čija je zadaća odlučivanje o pisanom prigovoru koje visoko učilište, u postupku inicijalne akreditacije, reakreditacije i vanjske prosudbe, može podnijeti u roku od 15 dana od primitka mišljenja Akreditacijskog savjeta. Povjerenstvo ima tri člana te zamjenske članove. Imenuje ih Upravno vijeće na razdoblje od tri godine na prijedlog RZ-a i VVIVŠ-a. Članovi su neovisni u svom radu, ne predstavljaju svoje institucije niti smiju biti u sukobu interesa.

Upravno vijeće Agencije donijelo je Odluku o imenovanju:

1. članova Povjerenstva:

 • izv. prof. dr. sc. Željko Radić (predstavnik Rektorskog zbora)
 • prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (predstavnica Rektorskog zbora)
 • dr. sc. Irena Guszak Cerovečki (predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola)

2. zamjenskih članova Povjerenstva:

 • prof. dr. sc. Josip Faričić (zamjenski član za predstavnika Rektorskog zbora)
 • izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić (zamjenski član za predstavnika Rektorskog zbora)
 • mr. sc. Goran Malčić, dipl. ing. (zamjenski član za predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola).

 

Povjerenstvo za naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) savjetodavno je tijelo Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje pruža stručnu pomoć Akreditacijskom savjetu u svim pitanjima naknadnog praćenja u slučaju kada je visokom učilištu ili znanstvenoj organizaciji nakon obavljenog postupka reakreditacije izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene djelatnosti odnosno dijela djelatnosti.

Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Akreditacijski savjet, a jedan član koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva imenuje se iz reda Akreditacijskog savjeta.

Članovi Povjerenstva za naknadno praćenje:

 • predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Karmela Barišić
 • prof. dr. sc. Mario Cifrek
 • prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić
 • prof. dr. sc. Kata Majerski
 • prof. dr. sc. Radojka Kraljević
 • prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić
 • izv. prof. dr. sc. Janja Filipi.
Sveučilišta u Zagreb

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.