O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

uncategorised

 

 

RAZINE ZNANJA VJEŠTINE SAMOSTALNOST ODGOVORNOST
Spoznaje vještine Psihomotoričke vještine Socijalne vještine
8 Kreiranje i vrednovanje novih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija u području znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica poznatoga.  Korištenje naprednih, složenih, originalnih, visokospecijaliziranih znanja, vještina, aktivnosti i postupaka potrebnih za razvijanje novih znanja i novih metoda te za integriranje različitih područja. Stvaranje, vrednovanje i izvođenje novih predloženih specijaliziranih radnji i novih metoda, instrumenata, alata i materijala. Stvaranje i provedba novih društvenih i civilizacijski prihvatljivih oblika komunikacije i procesa suradnje u interakciji s pojedincima i skupinama različitih opredjeljenja i različitog kulturnog i etničkog podrijetla. Izražavanje osobnog profesionalnog i etičkog autoriteta, upravljanje znanstveno-istraživačkim aktivnostima te predanost razvoju novih ideja i/ili procesa.  Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za uspješnost provođenja istraživanja, za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice.
7 Vrednovanje visokospecijaliziranih znanja u području rada i/ili učenja od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima. Kritičko vrednovanje i kreativno mišljenje u rješavanju novih i složenih problema, potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanje znanja u pojedinim područjima u nepredvidivim uvjetima.  Izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala te izrada instrumenata, alata i materijala u istraživanjima i inovativnom procesu i prilagodba složenih metoda. Upravljanje i vođenje složenom komunikacijom, interakcijama s drugima te procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim socijalnim situacijama.  Upravljanje i vođenje razvojnih aktivnosti u nepredvidivim uvjetima okruženja i donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti.  Preuzimanje osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka u nepredvidivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka.
6 Vrednovanje specijaliziranih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija unutar područja rada i/ili učenja, uključujući njihovo kritičko razumijevanje. Prikupljanje, interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u osmišljavanju rješenja i rješavanju složenih zadataka ili problema unutar specijaliziranog područja rada u nepredvidivim uvjetima, te prijenos znanja na druga područja i probleme. Izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala u nepredvidivim uvjetima te izrada instrumenata, alata i materijala te prilagodba složenih metoda. Upravljanje složenom komunikacijom, interakcijama s drugima i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim socijalnim situacijama.  Upravljanje stručnim projektima u nepredvidivim uvjetima.  Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za upravljanje i vrednovanje profesionalnog razvoja pojedinaca i skupina u nepredvidivim uvjetima.

233 postupka reakreditacije
Od 2010. godine do 2022. godine, provedeno je ukupno 233 postupaka reakreditacije visokih učilišta. Time je obuhvaćena rekareditacija u prvom ciklusu (2010. - 2016.) u kojem je vrednovano 132 visoka učilišta te novi ciklus koji je započeo 2017. godine i u kojem je, do 2022. godine, postupak proveden na 101 visokom učilištu.

 

53 postupka vanjske prosudbe
Od 2010. godine do 2022. godine, provedeno je ukupno 53 postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete - audita.

U prvom ciklusu vanjske prosudbe (2010. - 2016.) provedeno je 40, a u novom ciklusu koji je započeo 2018. provedeno je 13 postupka vanjske prosudbe.

 

114 postupaka reakreditacije doktorskih studija
U postupku reakreditacije doktorskih studija vrednovano je ukupno 114 doktorskih studija.

 

1695 recenzenata
U svim postupcima koje je Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela od 2009. do kraja 2022. godine, sudjelovalo je 1695 recenzenata, od čega 848 inozemnih i 847 domaćih recenzenata.

 

28 017 priznatih diploma
Od 2005. godine do 2022. godine, Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje priznao je 28 017 inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.


372 474 ostvarena prava upisa
Od akademske godine 2010./2011., od kada Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje provodi centralne prijave na visoka učilišta, do akademske godine 2021/2022., pravo upisa na preddiplomske i diplomske studije ostvarilo je 372 474 kandidata.

 

 

Surađujte s nama:

 

  • kao član povjerenstva u postupcima vrednovanja (ako ste student, predstavnik gospodarskog sektora, znanstvenik i/ili nastavnik na visokom učilištu i želite postati član povjerenstva u postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, ispunite obrazac za prijavu);

  • na razvojnim projektima (Agencija je otvorena za suradnju sa studentskim i organizacijama civilnog društva, visokim učilištima, znanstvenim organizacijama i drugim tijelima na pripremi i provedbi razvojnih projekata - pišite nam i projektne ideje šaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);

  • u istraživanjima (Agencija raspolaže bazama podataka koje mogu biti podloga za različite analize u području znanosti i visokog obrazovanja te stručnim osobljem - želite li koristiti neke od tih resursa ili predložiti suradnju na istraživanju ili istraživačkom projektu, pošaljite nam prijedlog ili upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Jedna je od zadaća Agencije za znanosti visoko obrazovanje brinuti za uspješno funkcioniranje strateških i stručnih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Hrvatskoj.
Hrvatski je sabor 11. travnja 2014. godine donio Odluku o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj:

prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik
prof. dr. sc. Georg Drezner
dr. sc. Paul Stubbs
dr. sc. Katarina Horvat Levaj
dr. sc. Krešo Kadija
akademik Ivica Kostović
prof. dr. sc. Željko Grabarević
prof. dr. sc. Marko Duvnjak
prof. dr. sc. Emilio Marin
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević
prof. dr. sc. Frane Barbir
dr. sc. Mladen Mauher
prof. dr. sc. Mladen Žinić
dr. sc. Darko Huljenić
dr. sc. Jakob Nakić
mr. sc. Mislav Balković
Agan Begić
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk.

 

Matični odbori sudjeluju u izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.
Ukupno je 23 matična odbora iz svih znanstvenih područja i polja.

 

Matična povjerenstva donose mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola u postupcima izbora u nastavna zvanja.
Ukupno ih je sedam iz svih znanstvenih područja.

 

Vijeće veleučilišta i visokih škola broji 40 članica, od čega 15 veleučilišta i 25 visokih škola. Od ukupnog broja članica, 14 čine javna visoka učilišta, a dok je privatnih 26.
Predsjednik Vijeća je dr.sc. Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN

 

Odbor za etiku je tijelo koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Zadaća Odbora je promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša. Odbor donosi etički kodeks. Odbor radi na sjednicama gdje donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi.

 

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), stručno je tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Na temelju prijedloga Savjeta, Nacionalno vijeće utvrđuje kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje.

Savjet čini petnaest članova i to tako da su u njemu tri člana sa znanstvenih instituta, šest članova sa sveučilišta, dva člana s veleučilišta, dva predstavnika sindikata te dva predstavnika koje u Savjet imenuje ministar.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.