O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

uncategorised

U sklopu EU projekta SKAZVO, Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je radionice na temu ishoda učenja za visokoškolske nastavnike.

U razdoblju od 2017. do kraja 2019. godine održano je ukupno devet radionica na području Hrvatske (Zagreb, Split, Pula, Osijek, Dubrovnik) na kojima je sudjelovalo više od 300 predstavnika visokih učilišta, ponajprije nastavnika i voditelja studijskih programa te prodekana za nastavu koji se u svom radu imaju priliku detaljnije baviti temom ishoda učenja.

Radionice su vodile predavačice s dugogodišnjim iskustvom vođenja ovakvih radionica, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionice su se bavile temom poučavanja i vrednovanja usmjerenog ishodima učenja te kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa.

Sudionici su ocijenili održane radionice visokim ocjenama – prosječna ocjena iznosi 4,79. Korisnost, odnosno mogućnost primjene stečenog znanja u poslu, sudionici ocjenjuju prosječnom ocjenom 4,71.

Pri tom ističu kako im je osim teorijskog znanja, posebno korisno praktično znanje, iskustvo i pristup predavačica,  umrežavanje te rad na praktičnim primjerima. Većina ih je izrazila interes za daljnje radionice te iznijela i konkretne teme koje uporište nalaze u njihovoj svakodnevnoj praksi.

Velika većina sudionika, odnosno njih 98,1% preporučili bi ove radionice svojim kolegama.

U nastavku su analizirani rezultati upitnika iz 2017. godine (4 radionice), 2018. godine (3 radionice) i 2019. godine (2 radionice) na temelju dobivenih 211 upitnika.

analizaishodi

Što ćete upamtiti kao najvažnije:

 • Razlika i veza između kompetencija i ishoda učenja
 • Kako napisati ishode učenja na svom kolegiju i usklađenost ishoda učenja kolegija s ishodima studijskog programa
 • Kako definirati ishode učenja, kako ih provjeriti, tj. vrednovati te kako odrediti broj ECTS-a na kolegiju
 • Korištenje ispravnih glagola prilikom definiranja ishoda učenja
 • Promijeniti ishode i pripremiti se za reakreditaciju s obzirom na značaj vrednovanja ishoda učenja
 • Svaka izrada studijskog programa i syllabusa kolegija počinje s razradom ishoda učenja
 • Konstruktivno poravnanje
 • Važnost primjene konstruktivnog poravnanje
 • Izrada tablice konstruktivnog poravnanja
 • revidirati postojeće ishode učenja
 • Uskladiti ishode učenja s metodama poučavanja i načinima provjere ostvarenih ishoda
 • Rješavanje problema prilikom ocjenjivanja (instrumenti mjerenja)
 • Uskladiti ishode učenja s metodama poučavanja
 • Da bi nastavni proces trebao biti dinamičan i u konstantnoj promjeni/prilagodbi
 • Kako sastavljati ispite
 • Radionica će mi pomoći da posložim stvari u poučavanju koje sam stekao iskustvom
 • Potrebu za usklađivanjem ishoda učenja studijskog programa i pojedinih kolegija, odnosno potrebu za usklađivanjem ishoda, metoda učenja i načina vrednovanja unutar jednog kolegija, a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete studijskih programa
 • Revidirati ishode u svom kolegiju
 • Pogreške prilikom ocjenjivanja
 • Da je ocjena vrlo subjektivna stvar, kad se sve zbroji i oduzme.
 • Utemeljenost ECTS-a
 • Obilježja i stupnjevi ocjenjivanja sadržaja, primjena ECTS sustava bodovanja u praksi
 • Planirati i revidirati svoj rad/nastavni plan
 • Revidiranje nastavnog plana i provjera raspodjele ECTS-a

Vaš komentar:

 • Izvrsno, hvala Vam! Izuzetno korisno bez obzira na svu upućenost i bliskost s temom.
 • Vrlo zanimljive radionice – predavači na visokom nivou
 • Izuzetno zanimljiva, korisna i poučna radionica. Hvala.
 • Hvala na korisnim smjernicama
 • Radionica mi je pomogla u pogledu poboljšanja nastave, ocjene ispita i odnosa prema studentima generalno.
 • Nakon položene pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu samo reći: svaka čast na radionici, organizaciji, prezentaciji, izvlačenjem bitnoga, objašnjavanju ...
 • Ugodno sam „iznenađen“ kvalitetom radionice. Očekivao sam nešto suhoparno, a dobio izvrsnu radionicu, i sa veseljem proveo dan u izvrsnoj atmosferi.
 • Jako dobro koncipirana radionica. Predavači zanimljivi, nimalo dosadni. Najbolja radionica ikad.
 • Sjajno!
 • Izvrsno!!!
 • Jedna od boljih radionica :)
 • Radionica je bila vrlo korisna i premašila je moja očekivanja
 • Nikada nisam sudjelovala na ovako kvalitetnoj i iscrpnoj radionici! Hvala!
 • Jako stimulativno za daljnji rad
 • Izvrsna radionica, pohvala edukatoricama na pripremi i izvedbi, a naravno i AZVO-u na organizaciji i financiranju
 • Profesoricama se zahvaljujem na izvrsno odrađenoj radionici; bilo je puno primjera i konkretnih objašnjenja; puno će mi pomoći u daljnjem radu; neke stvari sam radila intuitivno i drago mi je da sam dobila teorijsko i praktično pojašnjenje
 • Sve pohvale, jako korisno, informativno i profesionalno; odlična dinamika rada.
 • Radionica je jako korisna i smatram da je jako dobar temelj za ostvarivanje što više uspjeha pri određivanju studijskih programa; Hvala vam!
 • Predavačice su odlično odradile svoj posao i organizacija je odlična!
 • Prezadovoljna!!!
 • Izvrsno, velika pohvala!
 • Prvi susret s ovakvom vrstom radionice koja me je uvela u svijet ishoda učenja. FANTASTIČNO
 • Sve izvrsno! Treba što više ovakvih radionica koje su poučne, interaktivne i zanimljive
 • Najkorisnija radionica na kojoj sam sudjelovao.
 • Sjajna radionica, sjajne voditeljice.
 • Radionica je izvrsno organizirana, predavačice su stručne, jasno i precizno odgovaraju na sve upite. Sve pohvale!!!
 • Sve pohvale AZVO-u na organizaciji ove radionice posebice uoči novog reakreditacijskog ciklusa, vrlo korisno za sve, jako dobre voditeljice radionice. HVALA!
 • Radionica je vrlo korisna i preporučila bi da svi zaposleni u nastavi prođu ovakve radionice

Predložene teme:

 • Hrvatski kvalifikacijski okvir
 • Orijentacija na potrebe poslodavaca
 • Metode poučavanja
 • Ocjenjivanje prema ECTS bodovima (primjeri)
 • Praktično što predstavlja mogućnost promjene studijskog programa od 20%.
 • Kako teoriju provesti u praksu?
 • Kako dostići kritičnu masu svih sukreatora studijskog programa?
 • Edukacije s više sadržaja vezanog uz izradu studijskih programa temeljenih na kompetencijama
 • Individualno praćenje i vrednovanje studenata
 • Elementi završne ocjene, njihovo praćenje tijekom semestra i vrednovanje. Kako za potrebe reakreditacije dokazati ostvarenost ishoda.
 • Praktični primjeri dobre prakse u području matematike
 • Kako procijeniti broj sati / ECTS-a za ostvarenje pojedinog ishoda učenja
 • Malo više primjera ishoda i vrednovanja za primjere kolegija iz tehničkog područja
 • Kako pratiti / mjeriti koliko ishodi učenja kolegija i razvoj kolegija pridonose ostvarenju ishoda učenja studijskih programa
 • Bilo bi odlično kada bi se ovakve radionice održavale na svim sastavnicama Sveučilišta
 • Još veći naglasak na praktičnim primjerima, npr. kako trebaju izgledaju ishodi, metode i vrednovanje za jedan "stvarni" kolegij (popunjeni obrazac). Ili kako izgleda matrica poravnanja za jedan "stvarni" studijski program. Dakle, praktična prezentacija kako izgleda jedan „završni proizvod“ iz prakse
 • Izvrsna radionica. Predlažem da traje i dulje kako bi se teme mogle dublje i praktičnije obraditi. Npr. 3 dana: 1. dan o postavljanju ishoda učenja, 2. dan o nastavnim metodama i tehnikama i 3. dan o vrednovanju ishoda učenja.
 • Kako motivirati studente?
 • Vrlo zanimljive radionice – predavači na visokom nivou. Bilo bi dobro više diskusije.
 • Opterećenost nastavnika

 

 

Svi tekstovi su pripremljeni s najvećom pozornošću.

Zahvaljujemo što koristite internetsku stranicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr).

Uredništvo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Donje Svetice 38/V
10000 Zagreb

tel.: +385 1 6274 800
fax: +385 1 6274 801

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) nastoji svoju internetsku stranicu (www.azvo.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje se nalaze na adresi https://www.azvo.hr .

 

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene https://www.azvo.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

 • Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala.
 • Slike nemaju pridružen prikladni opis
 • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
 • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.azvo.hr korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefonom: +385 1 6274 863
 • poštom: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Hrvatska

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Svi sadržaji i fotografije objavljene na webu Agencije za znanost i visoko obrazovanje vlasništvo su Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pri objavi i prezentiranju materijala preuzetih s ovog weba obavezno je navesti izvor i objaviti link na web Agencije za znanost i visoko obrazovanje (pr. preuzeto s www.azvo.hr).

Bilo kakvo reproduciranje ili distribucija slika i tekstova sadržanih na ovim web stranicama u komercijalne svrhe dozvoljeno je samo uz prethodno pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje nastoji informacije na ovim stranicama održavati točnim i potpunim, ali ne preuzima odgovornost za istinitost i potpunost istih kao niti za sadržaj stranica vanjskih linkova.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ovog weba ili s internetskih stranica do kojih čitatelji dođu putem linka s ovog weba.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.