O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Održane radionice

Radionica o rekonstruiranim sustavima Mozvag i CROSBI za visoka učilišta koja će biti vrednovana u drugoj polovici 2018. godine

AZVO je, u suradnji sa Srcem i Institutom Ruđer Bošković, organizirao radionicu o radu u rekonstruiranim sustavima MOZVAG i CROSBI za visoka učilišta koja će biti vrednovana u jesen 2018. g. Radionica je održana u računalnoj učionici u prostorijama Srca 6. veljače 2018. g.

Visoka učilišta koja će biti vrednovana u jesen 2018. g:

 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilištu u Rijeci
 • Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Program radionice
  Materijali radionice

Srce1 Srce2 Srce3

Radionica za administratore sustava CROSBI i Baza projekata

Na Institutu Ruđer Bošković održana je 25. siječnja 2018. godine radionica za korisnike koji će raditi na administraciji podataka u CROSBI-ju i Bazi projekata iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Sudionici radionice su službeno ovlaštene osobe za administraciju podataka u navedenim sustavima s visokih učilišta koja će proći postupak akreditacije u prvoj polovici 2018. g.
Program radionice

IRB1 IRB2

Održana radionica o rekonstruiranom sustavu Mozvag za novi ciklus reakreditacije visokih učilišta koja će biti vrednovana u proljeće 2018. godine

Za visoka učilišta koja će biti vrednovana u proljeće 2018. radionica je održana 14. prosinca 2017. godine, u Srcu, Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Visoka učilišta koja su sudjelovala na radionici su:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Metalurški fakultet u Sisku Sveučilišta u Zagrebu
 • Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Rudarsko-geološki-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Program radionice
Prezentacija

  

Održana radionica o ishodima učenja na Sveučilištu u Osijeku

 

Četvrta po redu radionica o ishodima učenja namijenjena predstavnicima visokih učilišta pod nazivom „Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa“ održana je 26. listopada 2017. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

Radionicu su vodile prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Podsjećamo, riječ je o jednoj od niza radionica koje Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira u okviru projekta “Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO).

Radionici su prisustvovali predstavnici visokih učilišta, ponajprije prodekani za nastavu, voditelji ureda za kvalitetu i nastavnici, koji su se kroz uglavnom praktični rad imali priliku detaljnije baviti temom ishoda učenja – od pisanja do vrednovanja, s naglaskom na vrednovanju (tj. ocjenjivanju) i prilagodbi sadržaja i metoda nastave.

Prezentaciju s radionice možete pogledati ovdje.

Program radionice

WP 20171026 11 52 51 Pro WP 20171026 13 44 20 Pro WP 20171026 13 39 53 Pro

Radionica za potencijalne članove stručnih povjerenstava za reakreditaciju visokih učilišta

Djelatnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje i predstavnici visokih učilišta su dana 16. i 17. studenoga 2017. godine u Zagrebu održali radionice za potencijalne članove budućih stručnih povjerenstava u postupcima reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini iz tehničkog područja te iz polja ekonomije i informacijskih i komunikacijskih znanosti društvenoga područja.

Radionica održana 16. studenoga bila je namijenjena zainteresiranim redovnim studentima tehničkog područja te društvenog područja, polja ekonomija i informacijske i komunikacijske znanosti. Dana 17. studenoga radionica je organizirana za stručnjake, članove akademske i znanstvene zajednice iz navedenih područja te gospodarstvenike.

Programi radionica

Prezentacije

 

 

Radionica za izradu samoanalize za visoka učilišta koja sudjeluju u reakreditaciji u 2018. godini

Radionica za izradu samoanalize održana je 24. listopada  2017. godine u Zagrebu te je okupila predstavnike visokih učilišta u postupku reakreditacije, voditelje internog sustava osiguranja kvalitete, odnosno, osobe koje će aktivnije biti uključene u izradu samoanalize.

Program

 

Radionice o radu u rekonstruiranim sustavima CROSBI,  Baza projekata i MOZVAG

Nakon zajedničke radionice održane 10.10.2017.g. održane su i dvije dodatne, zasebne, radionice za korisnike visokih učilišta koja sudjeluju u pilotu reakreditacije u okviru projekta SKAZVO.

Radionice su bile namijenjene osobama koje će biti aktivno uključene u unošenje i provjeru podataka u rekonstruiranim sustavima, a naglasak je bio na praktičnom radu u aplikacijama. Radionica za korisnike koji će raditi na administraciji podataka u CROSBI-ju i Bazi projekata održana je 26. listopada 2017. na Institutu Ruđer Bošković, a druga 27. listopada 2017. na Srcu za administratore sustava MOZVAG.

Program radionice – CROSBI i Baza projekata

Program radionice – MOZVAG

IRB 26102017 Mozvag27102017

 

 

Savjetovanje/sastanak s predstavnicima visokih učilišta koja sudjeluju u pokusnoj provedbi reakreditacije

U Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, 11. listopada 2017. godine, održan je sastanak s predstavnicima visokih učilišta koja sudjeluju u pokusnoj provedbi reakreditacije (pilot).

Raspravljalo se o različitim pitanjima povezanima s izradom samoanalize, posjetom stručnog povjerenstva i slično.

Što su rekli sudionici?

„Vrlo pozitivna atmosfera i rad na zajedničkom cilju.“

sastanak pilot edt

 

 

Radionica o unosu i provjeri podataka u rekonstruiranim sustavima MOZVAG i CROSBI

Radionica je bila namijenjena koordinatorima sustava MOZVAG i administratorima sustava CROSBI na visokim učilištima, odnosno osobama koje će biti aktivno uključene u unošenje i provjeru podataka u MOZVAG-u i CROSBI-ju.

Na prvom dijelu radionice, sudinoici su imali priliku upoznati se s novim funkcionalnostima sustava Mozvag te načinu unosa i provjere podataka za korisnike s visokih učilišta u svrhu reakreditacije. 

Drugi dio radionice posvećen je bio unosu i provjeri podataka u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) za potrebe reakreditacije visokih učilišta.

Na radionici su sudjelovali djelatnici Sveučilišnoga računskog centra (SRCE) i Instituta Ruđer Boškovića (CROSBI).

Program radionice

Materijali

 

 

Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja u Zadru

Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja održan je na Sveučilištu u Zadru, 22. rujna 2017. godine. Okupio je pedesetak predstavnika visokih učilišta i gospodarstva koji su raspravljali o razvoju i ulozi karijernih centara u povezivanju visokoškolskih institucija i poslodavaca.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je ovaj, kao i seminar u Zagrebu, održan 15. rujna 2017., s ciljem poticanja visokih učilišta na razvijanje usluge profesionalnog usmjeravanja u visokom obrazovanju kako bi ona bila dostupna svima kojima je to potrebno.

Program

Materijali

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Što su rekli sudionici?

„Korisno mi je bilo čuti primjere suradnje fakulteta i poslodavaca, na koji je način suradnja formalizirana i s kojim rezultatima.“

„Najkorisniji su mi bili praktični primjeri i pregled stanja na visokim učilištima.“

sl zadar

 

 

U Zagrebu održana treća radionica o ishodima učenja za predstavnike visokih učilišta

Treća po redu radionica o ishodima učenja namijenjena predstavnicima visokih učilišta pod nazivom „Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa“ održana je 20. rujna 2017. godine u Zagrebu.

Radionica, koju su vodile prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov, bila je namijenjena ponajprije nastavnicima i voditeljima studijskih programa, koji su uglavnom kroz praktični rad imali priliku detaljnije se baviti temom ishoda učenja – od pisanja do vrednovanja, s naglaskom na vrednovanju (tj. ocjenjivanju) i prilagodbi sadržaja i metoda nastave. Govorilo se o sljedećim tematskim cjelinama: kompetencije i ishodi učenja; konstruktivno poravnanje, nastavne metode i tehnike; vrednovanje i ocjenjivanje; ECTS bodovi i evaluacija.

Podsjećamo, riječ je o jednoj od niza radionica koje Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira u okviru projekta “Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO). Sljedeća radionica bit će 26. listopada 2017. godine u Osijeku.

Prezentacija.

 

 

Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja u Zagrebu

Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja održan je u Zagrebu, 15. rujna 2017. godine, s ciljem snažnijeg povezivanja visokog obrazovanja i tržišta rada te rasprave o mogućnostima i izazovima pri osnivanju i radu karijernih centara. Predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je proveo AZVO o radu karijernih centara, odnosno službi za profesionalno usmjeravanje, a razgovaralo se i o modelima suradnje s predstavnicima gospodarstva, iskustvima studenata te primjerima dobre prakse. Seminar je okupio više od stotinu sudionika: stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima iz tvrtki poput Zagrebačke banke, tvrtke Five, Media Servisa, Sedam IT-a, AVL/HR-a te karijernih savjetnika, studenata i predstavnika visokih učilišta: Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokih učilišta.

Zaključci panela

Program Zagreb

Materijali 

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Što su rekli sudionici?

„Korisne su mi bile informacije dobivene od institucija koje imaju karijerne urede, koje su od velike pomoći i koristi za nas koji ćemo iste tek osnovati.“

„Korisne su mi bile informacije o mogućnostima financiranja karijernih centara.“

 „Tema je relevantna za cijelu javnost.“

Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu VO

 

 

 

Održana radionica za izradu samoanalize

Agencija za znanost i visoko obrazovanje održala je u Zagrebu, 5. srpnja 2017. godine, radionicu za izradu samoanalize za predstavnike visokih učilišta koja sudjeluju u pokusnom postupku reakreditacije visokih učilišta.

U pokusnoj provedbi reakreditacije sudjeluju: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski. Agencija je predstavila novi postupak reakreditacije, standarde za vrednovanje kvalitete kao i novu inačicu informacijskog sustava MOZVAG

Materijali

Publikacija

radionica za izradu SA3

 

 

Radionica o ishodima učenja za predstavnike visokih učilišta u Zagrebu i Splitu

Radionica o ishodima učenja za nastavnike visokih učilišta održana je 5. svibnja na Sveučilištu u Splitu i 25. svibnja na Sveučilištu u Zagrebu. Radionice su bile namijenjene ponajprije nastavnicima i voditeljima studijskih programa, koji su kroz uglavnom praktični rad u manjim skupinama imali priliku detaljnije se baviti temom ishoda učenja – od pisanja do vrednovanja, s naglaskom na vrednovanju (tj. ocjenjivanju) i prilagodbi sadržaja i metoda nastave.

Više:

Radionica Split

Radionica Zagreb

Materijali

Što su rekli sudionici?

„Predavačice su odlično odradile svoj posao i organizacija je odlična!“
„Izvrsno strukturirano i zanimljivo.“

 

 Radionica Ishodi učenja1

 

 

Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u Zagrebu je održan seminar Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima. Cilj seminara bio je odgovoriti na pitanja što ESG znači za visoka učilišta, kako provesti promjene koje se traže te kako, kroz primjenu Europskih standarda povećati kvalitetu iskustva studiranja.

Više

Program

Materijali

Što su rekli sudionici?

„Najkorisniji su mi bili konkretni primjeri primjene novih ESG-a te informacije o promjenama u novom ciklusu reakreditacije visokih učilišta.“
„Korisnim smatram razmjenu iskustva i dobre prakse s kolegama iz drugih institucija.“

 

Fotografija ESG seminar International 20.2.2017 3 

 

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.