O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Preglednik

17. svibnja 2021. godine u rad će biti puštena nova verzija Preglednika studijskih programa (Mozvag) koja je prilagođena sustavu MOZVAG2, nastalom za potrebe provođenje reakreditacije visokih učilišta kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Nova verzija preglednika omogućava pregled podataka o akreditiranim studijskim programima i visokim učilištima po raznim kriterijima uz moderan dizajn prilagođen pravilima web pristupačnosti i aktualnim uređajima, od pametnih telefona i tableta do desktop računala.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.


povecalo

Preglednik studijskih programa

 

 

Objašnjenja i upute

Preglednik studijskih programa nastao je kao rezultat nastojanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje da s jednog mjesta javnosti omogući uvid u programe svih razina studija na kojima se može studirati u Republici Hrvatskoj. Prikazani su svi programi koji su akreditirani postupkom koji predviđa Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a to je dobivanje dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem preporuke Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. (Prema novom Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupak akreditacije se mijenja, ali to neće utjecati na status do sada akreditiranih programa).

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni studiji provode se isključivo na sveučilištima dok se stručni studiji izvode na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama.

Sveučilišni se studiji, u pravilu, odvijaju na tri razine, preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj, a iznimno, sveučilišna preddiplomska i diplomska razina može se provoditi kroz integrirani preddiplomski i diplomski studij.

Stručni su studiji koncipirani na dvije razine, stručnoj i specijalističkoj diplomskoj.

U sljedećoj tablici daje se prikaz studijskih razina povezanih s odgovarajućom vrstom studija i pripadajućim akademskim/stručnim nazivom i akademskim stupnjem.

 

Red.
br.

Razina

Vrsta

Akademski/stručni naziv i akademski stupanj

1.

Stručni studij u trajanju manjem od 3 godine

Stručni

Stručni pristupnik

2.

Stručni studij u trajanju od 3 ili više godina

Stručni

Stručni prvostupnik

3.

Diplomski specijalistički stručni studij

Stručni

Stručni specijalist

4.

Preddiplomski sveučilišni studij

Sveučilišni

Sveučilišni prvostupnik

5.

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Sveučilišni

Magistar  (u tehničkim znanostima i „inženjer ; u medicini „doktor“)

6.

Diplomski studij

Sveučilišni

Magistar (u tehničkim znanostima i„inženjer“)

7.

Poslijediplomski specijalistički studij

Sveučilišni

Sveučilišni specijalist (u medicini „sveučilišni magistar“)

8.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji

Sveučilišni

Doktor znanosti

 

Značenje pojedinih termina u Pregledniku:

 

NOSITELJ – termin koji se koristi da bi se istaknuo status visokoškolske ustanove koja u pravilu ima više „izvođača“ koje samostalno izvode studije. Takva organizacijska struktura visokog obrazovanja u Hrvatskoj posebno je specifična za sveučilišta. Sveučilišta imaju „sastavnice“ – akademske jedinice u svom sastavu koje mogu imati status samostalnih visokih učilišta (fakulteti, akademije) koji samostalno izvode studijske programe, upisuju studente  i zapošljavaju nastavni kadar, ili sveučilišne odjele koji organiziraju i provode izvođenje studijskih programa ali su njihovi nastavnici zaposleni neposredno na sveučilištu koje ih raspoređuje na rad u pojedine odjele. U tom slučaju govorimo o „integriranom sveučilištu“. (takva sveučilišta su: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli i Sveučilište u Zadru) Druga sveučilišta nisu formalno-pravno „integrirana“, već ostvaruju veći ili manji stupanj funkcionalne integracije, no i ta sveučilišta osim fakulteta i akademija imaju kao svoje sastavnice i sveučilišne odjele ili pojedine sveučilišne centre koji provode izvođenje pojedinih studija. Ključno je u odnosu na studijske programe da sve studijske programe koji se izvode na njihovim sastavnicama donose sveučilišta a sastavnice (izvođači) ih izvode. Neke studijske programe izvode neposredno sveučilišta.

IZVOĐAČ – termin koji se odnosi na sveučilišnu sastavnicu koja u potpunosti (fakulteti i akademije) samostalno izvode studijske programe ili su, ako je riječ o sveučilišnim odjelima, odgovorni su za njihovo izvođenje ali ih izvode u uskoj suradnji sa svojim sveučilištem. Visokoškolske ustanove koje ne izvode sveučilišne programe (veleučilišta i visoke škole) su istovremeno i „nositelji“ i „izvođači“ jer visoko učilište te vrste i donosi i izvodi studijske programe. Korisnicima ovog Preglednika omogućeno je i preporuča se da kada traže studijske programe nekog sveučilišta koje se pokaže na listi „nositelja“ suze izbor na nekog „izvođača“ – sastavnicu sveučilišta. To je posebno praktično kad je riječ o sveučilištima koja kao „izvođače“ imaju fakultete i akademije. Svi nositelji (sveučilišta) koja imaju više izvođača označeni su zvjezdicom (*).

PODRUČJE – je znanstveno područje po kojem se može vršiti pretraga ( na primjer: „tehničke znanosti“, „društvene znanosti“ i sl.)

POLJE – je znanstveno polje (uža podjela unutar nekog područja – na primjer za „društvene znanosti“: „pravo“, „ekonomija“ i sl.)

DVOPREDMETNI STUDIJ – je studijski program koji se upisuje zajedno s nekim drugim dvopredmetnim studijem. U Pregledniku su označeni s dvije zvjezdice,  pa je moguće dobiti detaljniju informaciju ako se pokazivačem dođe na zvjezdice.

 


Ovaj Preglednik omogućuje pretraživanje studijskih programa na tri načina:

PRETRAŽIVANJE PREMA JEDNOM KRITERIJU:
Ponuđena su četiri kriterija za ovu vrstu pretraživanja: „VRSTA STUDIJA,“ „NOSITELJ I IZVOĐAČ“, „PODRUČJE I POLJE“ i „MJESTO IZVOĐENJA“

VIŠEKRITERIJSKO PRETRAŽIVANJE – PREPORUČA SE !:
U Pregledniku se može uključiti pomoću opcije „Napredno pretraživanje“.
U slučajevima kada korisnik želi brže pronaći odgovarajući studijski program koji bi mu odgovarao i po vrsti i po znanstvenom području i polju i po izvođaču i po mjestu izvođenja, odnosno po nekim od tih kriterija istovremeno, ovaj način pretraživanja je najpraktičniji.

BRZO PRETRAŽIVANJE:
Korisnik treba samo upisati dio naziva studija ili visokog učilišta pa će dobiti čitavu listu programa ili visokih učilišta s njihovim programima kojima je taj dio riječi u nazivu. Praktičnost ovakvog pretraživanja ovisi o upućenosti onoga koji pretražuje o tome što sve može „povući“  navedeni dio naziva.


NAPOMENA:
Sve osobe zainteresirane za upis studijskih programa prve razine Bolonjskih studija upućujemo na web stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) https://www.postani-student.hr/ .

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.