O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Popis pojmova korištenih na stranici

U pojmovniku se nalazi 14 zapisa.
Pretražite pojmove
Počinje sa Sadrži Točan pojam

Kategorije

Svi A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pojam Definicija
Dokaz o formalnoj osposobljenosti

Diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo države ugovornice Europskoga ekonomskog prostora (EEP), a kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje stečeno u državi ugovornici EEP-a. Obuhvaća i diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju tih isprava, koji ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EEP-a, a koje je potvrdila država ugovornica EEP-a i daju pravo njihovu nositelju da obavlja određenu profesiju unutar granica države ugovornice EEP-a prema njezinim važećim propisima.

Državljanin, odnosno državljanka treće države

Svaka osoba koja nije državljanin države ugovornice Europskoga ekonomskog prostora (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island).

Inozemna visokoškolska kvalifikacija

Podrazumijeva svaki stupanj obrazovanja, diplomu ili drugu svjedodžbu koju je izdalo nadležno tijelo i kojim se potvrđuje uspješno završen visokoškolski program.

Nadležno tijelo

Tijelo nadležno za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te obavljanje drugih djelatnosti u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Nadležna su tijela nadležne strukovne organizacije, druga nadležna tijela ili organizacije koje su posebnim propisima ovlaštene za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje stručnih kvalifikacija, odnosno ministarstva u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije.

Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Osoba koja sama snosi rizik poslovnog uspjeha ili neuspjeha, radi izvan odnosa subordinacije i koja je za obavljanje djelatnosti izravno, osobno i u cijelosti plaćena.

Osposobljavanje

Osposobljavanje obuhvaća formalno obrazovanje i, tamo gdje je to primjereno, stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja.

Profesionalni naziv

Naziv koji daje nositelju pravo na obavljanje određene regulirane profesije, a može biti različit od naziva koji se stječu završetkom formalnog obrazovanja sukladno s propisima iz područja srednjeg i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Provjera osposobljenosti

Provjera stručnog znanja kandidata koju provode nadležna tijela Republike Hrvatske radi ocjene osposobljenosti kandidata za obavljanje regulirane profesije.

Razdoblje prilagodbe

Razdoblje prilagodbe obavljanje je regulirane profesije u Republici Hrvatskoj pod nadzorom osposobljenog stručnjaka, koje može biti popraćeno stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem i podliježe ocjenjivanju. Osposobljen stručnjak kvalificiran je predstavnik struke s odgovarajućim stručnim iskustvom. Detaljna pravila kojima se uređuje razdoblje prilagodbe i njegovo ocjenjivanje te status kandidata za vrijeme razdoblja prilagodbe utvrđuje nadležno tijelo, uzimajući u obzir činjenicu da je kandidat kvalificiran stručnjak u državi ugovornici Europskoga ekonomskog prostora.

Regulirana profesija

Profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih su pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja, izravno ili neizravno uvjetovani posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom (Popis reguliranih profesija u RH).

Stručna kvalifikacija

Stručna kvalifikacija obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju regulirane profesije u državi ugovornici Europskoga ekonomskog prostora – EEP), na temelju čega je kandidat stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije u državi ugovornici EEP-a.

Stručni i akademski naziv i akademski stupanj

Naziv i stupanj koji se u Republici Hrvatskoj stječu završetkom visokog obrazovanja.

Stručno iskustvo

Stručno iskustvo stvarno je obavljanje profesije u državi ugovornici Europskoga ekonomskog prostora u skladu s primjenjivim propisima.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje

Stručno usavršavanje i osposobljavanje svako je usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa koji su, tamo gdje je to primjereno, nadopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem, odnosno vježbeničkom ili stručnom praksom.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.