About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Naknadno praćenje doktorskih programa

Nakon isteka predviđenog razdoblja koje je Akreditacijski savjet odredio za naknadno praćenje (follow-up), visoko učilište podnosi Agenciji izvješće na temelju kojeg Akreditacijski savjet razmatra u kojoj su mjeri provedene preporuke za poboljšanje.

U slučaju da je visokom učilištu u postupku reakreditacije izdana potvrda za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti naknadno praćenje obuhvaća sljedeće:

  • reakreditirano visoko učilište u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja potvrde donosi akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete i dostavlja ga Agenciji
  • reakreditirano visoko učilište jednom godišnje izvještava Agenciju o realizaciji akcijskog plana te je u skladu s time obvezno i ažurirati uvjete izvođenja u informacijskom sustavu koji koristi Agencija.

Obrazac za pripremu akcijskog plana i godišnjeg izvješća

U slučaju da je visokom učilištu u postupku reakreditacije izdano pismo očekivanja Agencija u postupku naknadnog praćenja donosi preporuku o:

  • izdavanju potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti
  • uskrati dopusnice za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti. 

U Izvješću o otklanjanju nedostataka utvrđenih u postupku reakreditacije visoko učilište prati preporuke stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije, opisuje promjene koje je provelo na temelju preporuka povjerenstva te prilaže dokaze kojima potkrepljuje svoje tvrdnje (primjerice, odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa, odluku iz koje je vidljivo kako mentor ne može biti u povjerenstvu za obranu i ocjenu teme i doktorskog rada, odluku o imenovanju povjerenstva za praćenje rada mentora, pravilnike i odluke iz kojih su vidljive promjene na doktorskom studijskom programu, popis radova/projekata itd.).

Potrebna se dokumentacija predaje u tiskanom i elektroničkom obliku.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.