About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Pitanja i odgovori

Ovdje možete pronaći dodatna pojašnjenja i odgovore na učestala pitanja u vezi reakreditacije doktorskih studija, izrade samoanalize i postupka vrednovanja. Ukoliko imate pitanja, molimo da upit pošaljete na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Je li sadržaj samoanalize zadan određenom formom?

Sadržaj samoanalize u potpunosti je prepušten visokim učilištima (VU) osim što je u svojoj dužini (samoanaliza se izrađuje za svaki doktorski program zasebno) ograničen na 50 str. te treba biti dostavljen na hrvatskom i engleskom jeziku. Tablice su sastavni dio samoanalize, dok ostale priloge (uzorak ishoda učenja, pravilnici, strateški dokumenti i dr.) VU priprema prema tehničkim napomena koje će dostaviti koordinator vrednovanja.

2. Kako se izrađuje samoanaliza za novi studijski program?

Novi studijski program, koji se izvodi i upisuje doktorande, a uključen je u plan reakreditacije također je predmetom vrednovanja. Sve postupke internog osiguravanja kvalitete kao i podatke o broju upisanih, kvalifikacijama nastavnika i mentora VU učilište predstavlja kroz samoanalizu. U slučaju da je novi program 'zamijenio' stari koji više ne upisuje doktorande, VU će prikazati i dio podataka (kao i uzorke ishoda učenja) starog programa kako bi pokazalo prethodno iskustvo u održavanju kvalitetne doktorske izobrazbe.  

3. Određeni studijski programi, kao i čitava VU, u prethodnim su reakreditacijama dobili Pismo očekivanja na određeno razdoblje kako bi ispravili nedostatke. Trebaju li i ti studijski programi prolaziti ponovljenu rakreditaciju?

Da. Tijekom rasprava i savjetovanja s dionicima u postupku izrade temeljnih dokumenata za reakreditaciju doktorskih studija pitanje prethodnih reakreditacija uzelo se u obzir kao i zahtjev Ministra znanosti, obrazovanja i sporta za izvanrednom reakreditacijom doktorskih studija iz 2014. g. Agencija za znanosti i visoko obrazovanje uzet će u obzir sve podatke utvrđene u pojedinim postupcima vrednovanja Vašeg visokog učilišta, a što se posebice odnosi na prethodno obavljenu reakreditaciju (akreditacijska preporuka Agencije, odluka MZOS-a i ostali relevantni dokumenti i podaci).

4. Što da navedemo pod opće informacije u obrascu za samoanalizu? Jesu li strogo određene formom i elementima koje je zadao AZVO?

Opće informacije koje navodite o studijskom programu nisu strogo određene. Nešto su poput osobne karte studijskog programa; kratka povijesna crtica o svrsi osnivanja, ciljevima koji bi se morali ispuniti, posebnostima programa, sličnostima i razlikama od sličnih studijskih programa (postoje li u RH). No, preporučljivo je da VU prikaže temeljne brojčane podatke o broju doktoranda, mentora i nastavnika, kao i području i polju/ima studija, nositelju i izvođaču/ima na samom početku.  

5. Pod brojem doktoranada se misli i na one koji su odslušali predviđeni program, ali nisu u roku ispunili obvezu obrane doktorskog rada?

Pod brojem doktoranada misli se na sve osobe koje se vode upisanima na studijskom programu bez obzira na semestar koji polaze i godinu koje su upisali studij, a nisu doktorirali niti su formalno ispisani/odustali od studija. VU može navesti i obrazloženje ako smatra da postoji određeni broj upisanih koji nikada nisu službeno ispisani a zapravo nisu aktivni doktorandi. 

6. Broj nastavnika na studijskom programu uključuje samo one koji izvode kolegije u trenutačnoj akademskoj godini?

Ne. Navode se svi nastavnici predviđeni studijskim programom kako je on usvojen i odobren na nadležnim tijelima (senatu, ili dr.), bilo na obveznim, bilo izbornim kolegijima, bez obzira izvode li se ili ne u tekućoj akademskoj godini. Ako studijski program nema nastavu, broj nastavnika kao ni tablicu o nastavnicima ne treba ispunjavati.

7. Navodimo li pod brojem mentora na studiju samo nastavnike/znanstvenike koji su trenutačno mentori kandidatima, ili i one koji su bili mentorima u prethodnim razdobljima?

Molimo vas da pod brojem mentora navedete samo one koji trenutačno obnašaju tu ulogu (aktivnim doktorandima). Nastavnike koji su bili mentorima u prethodnim razdobljima i one koji ispunjavaju uvijete da budu mentorima u budućnosti molimo da navedete u tablici (u kojoj se prikazuju svi potencijalni mentori prema kriterijima koje je donijelo samo VU ).

8. Je  li nužno prevesti prijave doktorskih tema na engleski jezik ili ih možemo dostaviti na hrvatskome?

Ako prijave tema (sinopsis doktorskog istraživanja) na vašem VU ne postoje na engleskome jeziku, preporučljivo je da uz uzorak sinopsisa na hrvatskom jeziku priložite popis prevedenih naslova sinopsisa/istraživačkih nacrta u tom uzorku ili nekoliko sinopsisa iz tog uzorka prevedete na engleski jezik.

9. Moramo li priložiti istraživačko-nastavne planove svih trenutnih doktoranada ili samo neke?

Molimo vas da priložite minimalno 5 istraživačko-nastavnih planova (koji se zahtijevaju prilikom upisa) doktoranada, a barem jedan od njih prevedete na engleski jezik.

10. U priloženim tablicama se ispunjavaju podaci za trenutačno stanje ili određeno razdoblje?

Gdje nije izrijekom navedeno da se podaci ispunjavaju za razdoblje, tada je potrebno upisati podatke koji opisuju trenutačno stanje. U slučaju da se traže podaci za razdoblje od npr. 5 godina, potrebno je upisati podatke za posljednjih 5 kalendarskih godina.

 

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.