About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Radionice

Novi ciklus reakreditacije visokih učilišta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je, s Povjerenstvom Akreditacijskog savjeta, izradila unaprijeđeni model reakreditacije za novi ciklus reakreditacije visokih učilišta koji započinje 2017. godine.

Novi je model usklađen s izmijenjenim i dopunjenim ESG-em, te uključuje dorađene standarde za ocjenu kvalitete sveučilišta i njihovih sastavnica, kao i veleučilišta i visokih škola.

Izrađeni su i usvojeni sljedeći dokumenti:

U skladu s novim modelom, sljedeći bi se ciklus reakreditacije trebao potpuno posvetiti poticanju poboljšanja, prema preporukama za unapređenje kvalitete, proizašlim iz prvog ciklusa reakreditacije visokih učilišta. U tom se kontekstu visoko učilište promatra kao cjelina, a njegova kvaliteta vrednuje u cjelovitosti svih njegovih aktivnosti. Novi model reakreditacije omogućava provjeru ključnih i općeprihvaćenih standarda i ocjenu kvalitete, na temelju izvješća stručnog povjerenstva. Dosadašnji minimalni kvantitativni podaci postaju ulazni podatak za izvješće stručnog povjerenstva. Na temelju izvješća povjerenstva i očitovanja visokog učilišta, Akreditacijski savjet donosi stručno mišljenje o rezultatu provjere u postupku reakreditacije. Takvim se pristupom ključni standardi, koji obuhvaćaju dosadašnje minimalne uvjete s potrebnim proširenjima iz ESG-a, uključuju u ocjenu kvalitete. Rezultat provjere, a u konačnici i ishod postupka reakreditacije ovisi o ispunjenosti ključnih standarda, ali i o ukupnoj ocjeni kvalitete.

Standardi su usklađeni s ESG-om, a ocjenu ispunjenosti svakoga standarda, kao i ukupnu ocjenu kvalitete te preporuke za unapređenje kvalitete, donosi neovisno stručno povjerenstvo. Novi model, koristeći se kvalitativnim i kvantitativnim standardima, omogućava članovima stručnog povjerenstva i Akreditacijskom savjetu kvalitetno odlučivanje o svakome pojedinačnom slučaju, pomoću procjene u kojoj mjeri niža kvaliteta pojedinog dijela djelatnosti visokog učilišta narušava njegovu ukupnu kvalitetu.

Plan reakreditacije 2018

Plan pokusne provedbe reakreditacije visokih učilišta

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.