O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Prvi ciklus vanjske prosudbe (2010-2016)

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 6. sjednici održanoj 1. lipnja 2010. godine, na temelju članka 23. Zakona osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09) usvojio, a ravnateljica Agencije donijela odluku o započinjanju postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima.  Vanjskom prosudbom procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Vanjskom prosudbom prosuđuje se koliko visoko učilište vodi brigu o akademskim standardima i kvaliteti po pitanju unapređivanja mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva obrazovanja, potpore ostvarenju misije i strateških ciljeva jedinice za osiguravanje kvalitete na visokom učilištu te uspoređivanja dostignutih standarda i kvalitete sa  kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u zemlji i zemljama EU.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 23. stavak 1., regulirano je da se vanjska prosudba provodi u ciklusima od pet (5) godina.

 

Završna izvješća i zaključci vanjske prosudbe u prvom ciklusu

 

Naziv institucijeGodinaIzvješćeOčitovanjeZaključak
Međimursko veleučilište u Čakovcu 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište u Slavonskom Brodu 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište u Karlovcu 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište Velika Gorica 2015 Izvješće Očitovanje Zaključak
International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenija 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Tehničko veleučilište u Zagrebu 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2014 Izvješće Očitovanje Zaključak
Sveučilište u Splitu 2013 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište u Šibeniku 2013 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište VERN 2013 Izvješće Očitovanje  
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću 2013 Izvješće Očitovanje Zaključak
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 2013 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu 2013 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište Velika Gorica 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Sveučilište u Zagrebu 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište u Požegi 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Sveučilište u Zadru 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Sveučilište Juraja Dobrile u Puli 2012 Izvješće Očitovanje Zaključak
Veleučilište u Rijeci 2012 Izvješće Očitovanje  
Sveučilište u Rijeci 2012 Izvješće Očitovanje  
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 2011 Izvješće Očitovanje  
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011 Izvješće Očitovanje  
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2011 Izvješće Očitovanje  
Visoko učilište Algebra 2011 Izvješće Očitovanje  
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2011 Izvješće Očitovanje  
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 2011 Izvješće Očitovanje  
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011 Izvješće Očitovanje  
Sveučilište u Dubrovniku 2011 Izvješće Očitovanje  
Veleučilište u Slavonskom Brodu 2011 Izvješće Očitovanje  
Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 2010 Izvješće Očitovanje  
Filozofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 2010 Izvješće Očitovanje  
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Sisak) 2010 Izvješće Očitovanje  

 

 

Metaevaluacija prvog ciklusa vanjske prosudbe

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2010.-2015.

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2014.

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2013.

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2012.

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2011.

Metaevaluacija - vanjska prosudba 2010.

 

Dokumenti korišteni u prvom ciklusu vanjske prosudbe:

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.