About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti s VU

Senat  Sveučilišta  u  Zagrebu  na  sjednici  10.  prosinca  2019.  donio  je  Odluku  o  osnivanju Fakulteta hrvatskih studija, stoji u priopćenju Sveučilišta u Zagrebu.

Odluka  je  donesena  na  temelju  Elaborata  o  provođenju  statusne  promjene  sveučilišnoga  odjela Hrvatskih  studija  kao  podružnice  Sveučilišta  u Zagrebu  u  status  ustanove  u  sastavu  Sveučilišta  u Zagrebu  pod  nazivom  Fakultet  hrvatskih  studija.  U  Elaboratu  je  utvrđeno  ispunjavanje  uvjeta  i opravdanost  statusne  promjene  podružnice  Sveučilišta  u Zagrebu  (prema  Zakonu  o  ustanovama)  i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje  pravne  osobe  Fakultet  hrvatskih  studija  u  sastavu  Sveučilišta  u  Zagrebu  kao  javne ustanove.

 U  Odluci  o  osnivanju  zacrtano  je  poslanje  novoga  fakulteta  kao  visokoučilišne  ustanove  i znanstveno-istraživačke  organizacije:  istraživati  i  proučavati  hrvatsko  društvo,  državu,  prostor, stanovništvo,  iseljeništvo,  kulturu,  hrvatsko  civilizacijsko  i  povijesno  naslijeđe  u  europskom  i općesvjetskom  kontekstu;  o  postojećim  znanjima  i  novostečenim  spoznajama  poučavati  u  sustavu sveučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet, stoji u priopćenju.

Fakultet hrvatskih studija ustrojava i izvodi sveučilišne studije, programe cjeloživotne naobrazbe i druge  oblike  poučavanja,  proučavanja  i  izobrazbe  akademske  razine  i  provodi  znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti s posebnim fokusom na kroatološku, kulturološku, povijesnu, filološku,  filozofsku,  sociološku,  informacijsko-komunikacijsku,  demografsku,  iseljeničku, identitetsku, psihologijsku, palijativnu i odgojno-obrazovnu problematiku.

Fakultet  hrvatskih  studija  od  2007.  smješten  je  na  Sveučilišnom  kampusu  Borongaj,  ima  više  od dvjesto  nastavnika  i  vanjskih  suradnika,  1390  studenata  na  studijima  demografije  i  hrvatskoga iseljeništva, filozofije i kulture, hrvatskoga latiniteta, latinskoga jezika, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociologije.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.