About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti s VU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) već treću godinu organizira konferenciju o kibernetičkoj sigurnosti (CSC, Cyber Security Conference 2019). Konferencija će se održati 16. i 17. listopada na FERIT-u (Kampus, dvorana K2-1), u suradnji s tvrtkama Atos Convergence Creators, ATO Inženjering, Siemens, Končar KET i Osijek Software City.

Kibernetičku sigurnost Republika Hrvatska prepoznala je kao strateško područje, za koje je definirana i Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti, u skladu s odgovarajućom strategijom Europske unije. Također je definiran i Akcijski plan za provedbu ove strategije, te je usvojen i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Cilj ovih mjera jest postići zajedničku visoku razinu kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje društvenih i gospodarskih aktivnosti.

U programu konferencije su predavanja i okrugli stolovi na teme iz područja kibernetičke sigurnosti, uključujući regulatorni okvir, sigurnost industrijskih i tehnoloških sustava, sigurnost IoT (Internet of Things) i sigurnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Više informacija potražite na poveznici.

CSC 2019 logo

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.