About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja
U siječnju 2012. godine objavljen je priručnik o Europskom prostoru priznavanja (European Area of Recognition  Manual, EAR). EAR je nastao kao rezultat projekta Europski prostor priznavanja (European Area of Recognition) financiranog od strane Europske komisije, a u kojem je sudjelovalo osam ENIC i NARIC centara iz različitih država članica Europske Unije. Priručnik je rezultat suradnje mreže ENIC i NARIC centara, Odbora za Lisabonsku konvenciju, Bologna Follow-Up grupe i drugih na međunarodnoj razini.

Priručnik sadrži upute i smjernice za priznavanje inozemnih kvalifikacija te predstavlja veliki iskorak prema boljem razumijevanju prakse priznavanja inozemnih kvalifikacija u europskim zemljama, većoj transparentnosti informacija i odluka o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
EAR je prvenstveno namijenjen stručnim osobama koje se bave vrednovanjem, odnosno priznavanjem inozemnih kvalifikacija, napose ENIC i NARIC uredima, no može imati i širu primjenu i poslužiti kao informacija studentima, nastavnom osoblju na visokim učilištima i drugim dionicima u sustavu visokog obrazovanja.

Jedan od ciljeva priručnika je također doprinijeti zajedničkom prostoru priznavanja visokog obrazovanja u kojem sve europske zemlje provode sličnu metodologiju u priznavanju kvalifikacija, a koja se temelji na zajedničkim standardima i smjernicama.
Priručnik tako doprinosi globalnoj dimenziji priznavanja i akademskoj i stručnoj mobilnosti, s obzirom da je usklađena i transparentna praksa priznavanja ključna za kvalitetu mobilnosti u Europi te kao takva igra važnu ulogu u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Priručnik o Europskom prostoru priznavanja


We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.