About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizirala je 7. travnja 2011. godine okrugli stol pod nazivom „Znanje – temelj konkurentnosti i razvoja“. Na okruglom stolu raspravljalo se o suvremenom obrazovanju i inovativnosti kao preduvjetu za konkurentnost znanja i njegovu primjenu, zatim o korištenju ljudskih potencijala u izradi i provođenju strategije razvoja, načinima društveno odgovornog ulaganja u stjecanje znanja te brojnim drugim pitanjima koja se u vezi s tim postavljaju u znanosti i u praksi.

Akademik Marin Hraste istaknuo je da, u vrijeme kada se društveni izazovi prvenstveno vežu uz zahtjeve tržišta za inovativnim rješenjima, znanje postaje dominirajuća snaga razvitka.

„Zagovara se razrada modela lanca znanja, tj. konsekutivnog slijeda koncepcija i metoda za bolje razumijevanje, promišljanje i donošenje odluka međusobno povezanih pojava i procesa. Pri tome je važno prihvaćanje činjenice da novo korisno znanje pretežito nastaje na granicama različitih disciplina i područja. Zato je i adekvatno obrazovanje s naglaskom na generička znanja te sustavni pristup na svim razinama obrazovnog procesa, uz smišljeno usmjeravanje ljudskih potencijala na stvaranje, prihvat i korištenje znanja, temeljni preduvjet sposobnosti ostvarivanja uspjeha na tržištu“, istaknuo je akademik Hraste.

Prof. dr. sc. Ignac Lovrek istaknuo je obrazovanje i inovativnost kao preduvjet za konkurentnost znanja i njegovu primjenu. Konkurentno znanje pri tome podrazumijeva stvaranje nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti – stjecanje znanja, iskustava i vještina za kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema, stvaranje novih i relevantnih znanja i njihovih primjena, osposobljavanje za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima te za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje rada drugih.

„Učenje kroz istraživanje, istraživanje s utjecajem, transfer znanja i istraživačkog rezultata u gospodarstvo“, zaključio je prof. dr. sc. Lovrek.

Akademik Leo Budin istaknuo je da inovativnost zauzima središnje mjesto u europskim dokumentima razvitka do 2020. godine.

„Stvorena je sintagma Innovation Union kojom je obuhvaćeno desetak planiranih aktivnosti usmjerenih na ubrzavanje pretvaranja inovativnih ideja u proizvode i usluge koje osiguravaju nova radna mjesta. Istodobno, inovacije su ključne i za unapređenje kvalitete življenja, održivi razvoj i unapređenje društvenih odnosa“, rekao je akademik Budin, naglasivši da su pretpostavke ostvarenja inovacijske unije kvalitetno obavezno obrazovanje te izvrsna i istraživački usmjerena sveučilišta spregnuta s gospodarstvom.

Prof. dr. sc. Tomislav Filetin zaključio je da „ljudi, kao glavni nosioci ideja, informacija i novih znanja, postaju strateška osnovica razvitka suvremenog gospodarstva“.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.