About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

UNESCO je, želeći odgovoriti na potrebu za globalnom konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju koja bi nadopunjavala regionalne konvencije UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju i poboljšavala njihovu povezanost, donio Globalnu konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju dana 25. studenoga 2019. godine u Parizu.

Hrvatski sabor je Zakonom o Globalnoj konvenciji o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (NN-MU 7/21) dana 15. listopada 2021. godine potvrdio Globalnu konvenciju te je Isprava o ratifikaciji položena u UNESCO-u dana 17. siječnja ove godine. S time je Hrvatska postala sedma zemlja koja je položila Ispravu o ratifikaciji Globalne konvencije, nakon Norveške, Nikaragve, Estonije, Francuske, Tunisa i Rumunjske.

Ova konvencija nudi prvi jedinstveni globalni pravni okvir za priznavanje inozemnih  kvalifikacija u visokom obrazovanje. Ciljevi Globalne konvencije su:

1. promicati i jačati međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju

2. podržavati međuregionalne inicijative, politike i inovacije s ciljem međunarodne suradnje u području visokog obrazovanja

3. olakšavati globalnu mobilnost i ostvarivanje postignuća u visokom obrazovanju s ciljem zajedničke koristi za nositelje kvalifikacija, visoka učilišta, poslodavce i sve ostale dionike država stranaka ove Konvencije, uz razumijevanje i poštivanje raznolikosti sustava visokog obrazovanja država stranaka

4. pružati inkluzivni globalni okvir za pravedno, transparentno, dosljedno, suvislo, pravodobno i pouzdano priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju

5. poštivati, podržavati i štititi autonomiju i raznolikost sustava visokog obrazovanja i visokih učilišta;

6. poticati povjerenje u kvalitetu i pouzdanost kvalifikacija, između ostalog kroz promicanje integriteta i etičkog postupanja

7. promicati kulturu osiguravanja kvalitete u sustavima visokog obrazovanja i visokim učilištima i razvijati kapacitete nužne za osiguravanje pouzdanosti, dosljednosti i komplementarnosti u osiguravanju kvalitete, u kvalifikacijskim okvirima i u priznavanju kvalifikacija kako bi se podržala međunarodna mobilnost

8. promicati razvoj, prikupljanje i dijeljenje dostupnih, ažurnih, pouzdanih, transparentnih i odgovarajućih informacija, kao i diseminaciju najbolje prakse među dionicima, državama strankama i regijama

9. promicati, putem priznavanja kvalifikacija, inkluzivan i pravičan pristup kvalitetnom visokom obrazovanju i podržavati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, uključujući izbjeglice i raseljene osobe

10. poticati optimalno korištenje ljudskih i obrazovnih resursa na globalnoj razini s ciljem promicanja obrazovanja za održivi razvoj te doprinijeti strukturalnom, gospodarskom, tehnološkom, kulturnom, demokratskom i društvenom razvoju svih društava.

Globalna konvencija, sukladno članku XVIII. Konvencije, stupa na snagu tri mjeseca nakon polaganja dvadesete isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

unesco

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.