About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Izvanredna sjednica Vijeća Lisabonske konvencije (Committee of the Convention on the Recognition of qualifications concerning Higher Education in the European Region - Lisbon Recognition Convention),u organizaciji Vijeća Europe i UNESCO-a, održana je u utorak, 14. studenoga 2017. godine u Strasbourgu.

Tema izvanredne sjednice bilo je usvajanje nacrta Preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba (Draft Recommendation on the Recognition of Qualifications held by refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation).

Preporuka bi trebala pomoći državama članicama EU u provedbi članka VII. Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, kojim su se države potpisnice obvezale da će olakšati priznavanje takvih kvalifikacija čak i kad one nisu potpuno dokumentirane.

Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba predstavlja poticaj državama članicama da poduzmu učinkovite mjere kako bi osigurale pravedno priznavanje kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba.

Dan ranije, 13. studenoga, održana je prezentacija pilot projekta „Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice“.

Projekt se provodio u sklopu Akcijskog plana „Izgradnja inkluzivnog društva", a projektni partneri bili su grčko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i vjerskih pitanja i centri za priznavanje kvalifikacija iz Grčke, Italije, Norveške i Ujedinjene Kraljevine; projekt je podržao i grčki ured UNHCR-a.

Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice je dokument kojim se daje mišljenje o visokoškolskim kvalifikacijama na temelju dostupnih dokumenata i strukturiranog intervjua, a uključuje i informacije o radnom iskustvu i znanju jezika podnositelja zahtjeva.

Svrha kvalifikacijske putovnice je davanje pouzdanih informacija o kvalifikacijama izbjeglica i raseljenih osoba koje nemaju sve potrebne dokumente kako bi im se olakšala integracija i pristup zapošljavanju i daljnjem obrazovanju.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.