About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Higher Education Strategy Associates (HESA), kanadska tvrtka specijalizirana u području obrazovnih politika, u novom blogu donosi pregled dvaju novih inicijativa za mjerenje ishoda učenja koje su trenutačno u fazi razvoja. Riječ je o inicijativama pod nazivom  CALOHEE - Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe, koju razvijaju u Nizozemskoj  i  Multi-State Collaborative to Advance Quality Student Learning - MSC, koja je nastala u SAD-u.

Projekt CALOHEE pokušava stvoriti zajednički okvir koji će omogućavati procjenu razvoja znanja, vještina i kompetencija studenata, ali pretpostavljajući razlike među visokim učilištima na razini kolegija. Iako će studenti dobivati zajedničke testove, rezultati će biti interpretirani na načine koji su relevantni za svako visoko učilište s obzirom na skup željenih ishoda učenja. To znači da ukupan rezultat u usporedbi istog studijskog programa s dvaju visokih učilišta neće biti važan, ali će biti važan rezultat u onim aspektima u kojima se njihovi ishodi učenja preklapaju (za primjer, ukupni rezultat institucije X u nekom predmetu u odnosu na instituciju Y neće biti važan, ali će njihovi rezultati u primjerice "društvenoj odgovornosti" ili "apstraktnom i analitičkom mišljenju" itekako biti, ako je u oba kolegija to željeni ishod učenja). Stoga, uspoređivanje ishoda učenja u sličnim programima u svim institucijama postaje moguće, ali samo ako oba programa imaju slične ciljeve.

Projekt obuhvaća pet tematskih područja koja predstavljaju pet značajnih akademskih područja: inženjerstvo (građevinarstvo), zdravstvo (skrb), humanističke znanosti (povijest), prirodne znanosti (fizika) i društvene znanosti (obrazovanje). Metodologija koju treba razviti također bi trebala biti primjenjiva za druga područja studiranja. Okviri koji će se razvijati u pet područja primjenjivat će istu metodologiju, ali će biti prilagođeni karakteristikama pojedinog područja, uzimajući u obzir raznolikost misija, orijentacija i profila sveučilišta u Europi i njihovih različitih stupnjeva programa.

Drugi novi projekt koji se bavi mjerenjem ishoda učenje je Multi-State Collaborative to Advance Quality Student Learning (MSC). Riječ je o projektu kojeg razvijaju Amerikanci i koji se usredotočuje na institucionalne ishode, ali predstavlja bitno drugačiji oblik ocjenjivanja od tradicionalnog standardiziranog testa. Umjesto fokusiranja na izradu izvješća o prosječnim rezultatima testova, projekt pokusno uvodi tzv. zajedničke rubrike koje boduju, primjerice, i sudjelovanje studenata u projektima, istraživanjima, kao i studentske radove. MSC je dizajniran za izradu valjanih podataka koji će sažeti fakultetske prosudbe o studentskom samostalnom radu, a također i sakupiti rezultate koji će omogućiti usporedbu između institucija. Primarni cilj inicijative je omogućavanje visokim učilištima da procjene i unaprijede razine postignuća studenata u ishodima koji su presudni za sve discipline.

Cijeli tekst o novim inicijativama za mjerenje ishoda učenja pročitajte na blogu HESA-a.

O projektu CALOHEE čitajte ovdje.

O projektu MSC čitajte ovdje.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.