About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Kvaliteta u visokom obrazovanju tema je kojom se bavi UNESCO-ov International Institute for Educational Planning kroz projekt istraživanja učinkovitosti unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima. Cilj je ovog projekta bio istražiti pristupe i mogućnosti koji mogu poslužiti kao primjer dobre prakse drugim visokim učilištima u kreiranju i razvoju njihovih unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete.

Kriza  kvalitete u visokom obrazovanju globalna je pojava koja prvenstveno uključuje visoku stopu odustajanja u prvim godinama studija, problem nezapošljivosti diplomanata te narušavanje akademskih standarda. Stoga su gotovo sve države kreirale mehanizme osiguravanja kvalitete, prvenstveno na nacionalnoj razini - osnivajući agencije za osiguravanje kvalitete, a zatim i na razini samih visokih učilišta.

Rezultati UNESCO-va istraživanja pokazali da su postupci unutarnjeg osiguravanja kvalitete potaknuli čitav set reformi na pojedinim institucijama, posebno u segmentima učenja i poučavanja. Isto tako, procesi unutarnjeg osiguravanja kvalitete motivirali su visoka učilišta da poboljšaju sposobnost za donošenje odluka temeljenih na dokazima. Nadalje, sami studenti pokazali su pozitivne stavove prema unutarnjem osiguravanju kvalitete - za njih je unapređenje kvalitete visokoškolskog obrazovanja alat pomoću kojeg mogu povećati svoju zapošljivost. Također, žele da ih se u većoj mjeri uključi u raspravu o unapređenju kvalitete njihove institucije. Istraživanje je također pokazalo da postoji potreba da vodstvo visokog učilišta komunicira svrhu i dobrobiti unutarnjeg osiguravanja kvalitete svim dionicima i da istakne pozitivne učinke na cijelu akademsku zajednicu.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.