About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Stupanj obrazovanja roditelja jedan od važnih čimbenika koji utječe na odluku o nastavku školovanja na visokoškolskoj razini, pokazali su nalazi nacionalnog izvješća EUROSTUDENT za Hrvatsku. Rezultati ovog istraživanja provedenog 2014. godine bit će predstavljeni 14. travnja 2016. godine u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

EUROSTUDENT je međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi svake dvije do četiri godine i cilj mu je prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskog procesa. Nositelj nacionalnog istraživanja za Hrvatsku je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a izvješće je izradio Institut za razvoj obrazovanja.

Rezultati su pokazali da su izgledi za pristup visokom obrazovanju povoljniji za osobe koje dolaze iz obrazovanijih obitelji. Ukupno 46% hrvatskih studenata dolazi iz obitelji gdje je barem jedan roditelj visokoobrazovan, 51% iz obitelji gdje barem jedan roditelj ima završenu srednju školu, a tek 3% iz obitelji gdje je najveći završeni stupanj obrazovanja roditelja osnovna škola. Ovi postoci ne odgovaraju distribuciji u populaciji: kada pogledamo populaciju muškaraca i žena u dobi između 40 i 60 godina, dobnu skupinu kojoj pripada većina roditelja anketiranih studenata, među roditeljima studentske populacije ima značajno manje očeva i majki s nižim obrazovanjem nego što je to slučaj u referentnoj populaciji.

Hrvatska se prvi put uključila 2010. godine u istraživanje EUROSTUDENT u njegovu četvrtom ciklusu te je zatim sudjelovala i u petom ciklusu istraživanja (EUROSTUDENT V) koje je provedeno 2014. godine u Hrvatskoj, a čiji je rezultat ovo nacionalno izvješće.

eurostudent

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.