About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Vijesti iz visokog obrazovanja

Na promjene u visokom obrazovanju utjecale su i promjene u njegovu okruženju, koje su rezultat tehnoloških inovacija, a posebno online tehnologija.

Publikacija Modernizacija visokog obrazovanja: Novi modeli učenja i poučavanja u visokom obrazovanju, koju su izradili članovi Grupe za modernizaciju visokog obrazovanja, pruža praktične smjernice Europskoj komisiji, državama i institucijama u pogledu izazova s kojima se, u modernom okruženju, suočava visoko obrazovanje.

Publikacija daje konkretne preporuke, pa se tako preporuča Europskoj komisiji da podrži države u razvoju i provedbi nacionalnih okvira za širenje i integriranje novih načina učenja. Poseban je naglasak na razvoju vještina, izgradnji infrastrukture, zakonskih okvira, osiguravanju kvalitete i pronalaženju modela financiranja.

Kada je riječ o osiguravanju kvalitete, tijelima javne vlasti se preporuča da izrade smjernice za osiguravanje kvalitete u online načinu učenja i da definiraju mjere kojima će promicati izvrsnost u korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju.

Publikacija je u cijelosti dostupna na poveznici.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.