About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

uncategorised

U sklopu EU projekta SKAZVO, Agencija za znanost i visoko obrazovanje od 2018. godine provodi radionice za nastavnike visokih učilišta u Hrvatskoj i karijerne savjetnike na visokim učilištima te studente s ciljem pružanja podrške razvoju usluga profesionalnog usmjeravanja u visokom obrazovanju te unaprjeđenju postojećih i osnivanju novih karijernih centara.

Od 2017. do kraja 2020. godine održana su tri ciklusa, unutar kojih je realizirano 17 radionica. Sudjelovalo je 513 sudionika (karijernih savjetnika, visokoškolskih nastavnika, studenata) uz napomenu kako navedeni broj sadrži ukupan broj sudionika na svim radionicama uključujući i sudjelovanje osoba na više od jedne radionice.

Obrađen je širok raspon tema poput: planiranje i upravljanje karijerom temeljenom na kompetencijama, metoda karijernog procjenjivanja i savjetovanja studenata, karakteristike milenijskih studenata, poticanja i prepoznavanja poduzetničkih namjera kod studenata itd.

Sudionici su ocijenili održane radionice visokim ocjenama – prosječna ocjena iznosi 4,84. Korisnost, odnosno mogućnost primjene stečenog znanja u poslu, sudionici ocjenjuju prosječnom ocjenom 4,68. Pri tom ističu kako im je osim teorijskog znanja, posebno korisna razmjena iskustva s drugim kolegama, umrežavanje te praktične vježbe i zadaci. Većina ih je izrazila interes za daljnje radionice te iznijela i konkretne teme koje uporište nalaze u njihovoj svakodnevnoj praksi. Upravo na temelju prikupljenih prijedloga, AZVO je planirao daljnje radionice, a zbog iznimno dobrih povratnih informacija, ciklus Karijeriranje nastavit će se i u 2021. godini.

U nastavku je analizirano deset upitnika od kojih je osam iz prve godine održavanja (2018.), te po jedan iz 2019. i 2020. godine.

analizakarijeriranje

Komentari sudionikaŠto ste novo naučili na ovoj radionici?

 • Konkretne načine kako osnovati karijerne centre i sve pomoćne službe
 • Niz konkretnih primjera i praksi koje su brzo provedive
 • Najviše o strategiji i uključenosti dionika u razvoj i kasnije implementaciju i evaluaciju strategije
 • Sve kako upotrijebiti design thinking u svakodnevnom radu
 • Kako se staviti u ulogu studenta i vidjeti što je njima potrebno i kako to realizirati
 • Naučila sam kako krenuti u rješavanje potencijalnog problema; tj. kako motivirati studente da prihvate mogućnost sudjelovanja u edukacijama koje im karijerni centri nude
 • Novi i moderniji pristup te analiza problema usko vezanim uz društvene vještine (socijalne)
 • Upoznavanje faza, odnosno faza perspektive studenta što će pomoći kod definiranja problema i rješavanja
 • Upoznavanje s problemima/izazovima drugih sudionika radionice koji su zaposleni na raznim učilištima
 • Prezentacijske vještine – praktični savjeti
 • Kompletno konceptiranje karijernog tjedna
 • Tijek pripreme organizacije događaja
 • Što je socijalni kapital i njegova uloga u kontekstu razvoja karijere
 • Dispozicijska zapošljivost
 • Metode potrebne za donošenje važnih karijernih odluka i nove načine kako u tom smjeru usmjeriti daljnji rad matične institucije
 • Konkretne tehnike i metode povezivanja s alumnijima. ideje za rad s mentorima, primjere dobre prakse
 • Koje su značajke i kako pristupiti i razumjeti specifičnosti milenijalaca (studenata)
 • Razlozi za generacijske promjene, metode rada za određene karakteristike
 • Procese, načine rada, priprema (podloga) za rad u poticanju karijernog savjetovanja
 • Psihološki pristup proučavanja poduzetništva generalno, a i kod studenata te neke statističke podatke i trendove
 • Naučila sam da kao karijerna savjetnica mogu educirati i ohrabrivati studente kako se postaviti prema poduzetništvu i samozapošljivosti
 • Procjena karijerne zrelosti i karijerne orijentacije
 • Analizirati kritički podatke; promatrati važnost istih za donošenje zaključaka za buduće odluke
 • Definicija profesionalnog identiteta i što utječe na njega
 • Upoznavanje s aktualnim trendovima u području, te s novim paradigmama razvoja karijere.

 Što Vam je bilo najkorisnije?

 • Sustavni pregled na razvoj karijernih centara
 • Mnoštvo novih ideja, smjernica i prijedloga koje će se moći iskoristiti za unaprjeđenje centra
 • Novi kontakti
 • Razmjena međusobnih primjera u praksi
 • Ideje za poboljšanja pojedinih aktivnosti
 • Ideje za dan karijera
 • Primjeri iz prakse s europskih fakulteta
 • Grupni rad, razmjena iskustva, networking
 • Upoznavanje faza, odnosno faza perspektive studenta što će pomoći kod definiranja problema i rješavanja
 • Upoznavanje sa problemima drugih sudionika radionice koji su zaposleni na raznim učilištima
 • Rad u grupama i na konkretnim primjerima
 • Konkretne tehnike smanjenja treme
 • Spoznaja novih pojmova i njihovo implementiranje u radu i razvoj vlastite profesije
 • Know how
 • Informacije o organizaciji u smislu praktičnih tehničkih dijelova
 • Spoznaja pojma socijalnog kapitala, njegove korelacije s ljudskim kapitalom te kako ga primijeniti u praksi zapošljavanja diplomiranih studenata
 • Strategije traženja posla
 • Istraživanja koja ste proveli na studentima i mentorima o zadovoljstvu stručne prakse.
 • Primjeri poslodavca iz razvojne agencije
 • Izvrsna kompetencija predavačice da svoja stručna znanja prikaže u širokom društvenom, povijesnom...kontekstu, nešto na čemu bi svaki predavač trebao raditi, a to je zapravo rijetko
 • Kako pristupiti milenijalcima u okviru nastave
 • Osvješćivanje „postojanja“ milenijalaca i njihovih „specifičnosti“
 • Osvijestiti što sve utječe na određene generacijske obrasce
 • Povezivanje ključnih poduzetničkih osobina
 • Individualni karijerni plan
 • Kako osmisliti i organizirati karijerno savjetovanje
 • Stilovi donošenja karijernih odluka
 • Metode razvoja profesionalnih identiteta kroz razvoj kompetencija unutar studijskih programa
 • Pojašnjenje pojma profesionalnog identiteta kroz njegove tipove i primjena na usmjerenje studenata kroz životne i zanimljive primjere
 • Rasprava o pristupu i radu sa studentima; pogotovo u pogledu pitanja očekivanja.

Predložene teme:

 • Regulativa karijernih centara
 • Predavanje / rasprava s primjerima dobre prakse kao jedinom temom
 • Service design
 • Poslovna komunikacija
 • Pisanje životopisa i priprema za razgovor za posao (za studente)
 • Prezentacijske i komunikacijske vještine
 • Mini simpoziji za godinu dana – radi razmjene iskustva evenata
 • Hodogram za neko konkretno događanje
 • Nastavak edukacije o ovom području, povezivanje polaznika, formiranje mreže karijernih savjetnika
 • Nastaviti s ovakvim educiranjem jer su prijeko potrebne ljudima koji su zaposleni u sektoru visokog obrazovanja
 • Follow – up – koordinacijski sastanak za razmjenu konkretnih iskustava
 • Radionice za generičke vještine (soft-skills)
 • Uključiti poslodavce kao predavače, koristan je njihov feedback
 • Društveno korisno učenje
 • Teme o motiviranju studenata te događanja kao što su volonterske akcije, karijerne radionice, Erasmus
 • Želje i potrebe poslodavaca
 • Kako biti mentor (iz perspektive poduzeća/menadžera i perspektive profesora / karijernog savjetnika)
 • Uloga emocionalne inteligencije prilikom zapošljavanja
 • Studenti s invaliditetom
 • Sudjelovanje zajedno na EAIE konferenciji (9. mj svake godine), „Novi ciklus“ karijeriranja, odnosno daljnje usavršavanje karijernih savjetnika
 • Pozvati studente i poslušati njihovo poimanje o karijernom savjetovanju iz prve ruke
 • Nastaviti u ovom stilu koji uključuje iznošenje novih znanstvenih spoznaja i metodika uz praktične primjere i njihove primjene u praksi.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.