About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

uncategorised

U sklopu EU projekta SKAZVO, Agencija za znanost i visoko obrazovanje od 2018. godine provodi radionice za nastavnike visokih učilišta u Hrvatskoj i karijerne savjetnike na visokim učilištima te studente s ciljem pružanja podrške razvoju usluga profesionalnog usmjeravanja u visokom obrazovanju te unaprjeđenju postojećih i osnivanju novih karijernih centara.

Od 2017. do kraja 2020. godine održana su tri ciklusa, unutar kojih je realizirano 17 radionica. Sudjelovalo je 513 sudionika (karijernih savjetnika, visokoškolskih nastavnika, studenata) uz napomenu kako navedeni broj sadrži ukupan broj sudionika na svim radionicama uključujući i sudjelovanje osoba na više od jedne radionice.

Obrađen je širok raspon tema poput: planiranje i upravljanje karijerom temeljenom na kompetencijama, metoda karijernog procjenjivanja i savjetovanja studenata, karakteristike milenijskih studenata, poticanja i prepoznavanja poduzetničkih namjera kod studenata itd.

Sudionici su ocijenili održane radionice visokim ocjenama – prosječna ocjena iznosi 4,84. Korisnost, odnosno mogućnost primjene stečenog znanja u poslu, sudionici ocjenjuju prosječnom ocjenom 4,68. Pri tom ističu kako im je osim teorijskog znanja, posebno korisna razmjena iskustva s drugim kolegama, umrežavanje te praktične vježbe i zadaci. Većina ih je izrazila interes za daljnje radionice te iznijela i konkretne teme koje uporište nalaze u njihovoj svakodnevnoj praksi. Upravo na temelju prikupljenih prijedloga, AZVO je planirao daljnje radionice, a zbog iznimno dobrih povratnih informacija, ciklus Karijeriranje nastavit će se i u 2021. godini.

U nastavku je analizirano deset upitnika od kojih je osam iz prve godine održavanja (2018.), te po jedan iz 2019. i 2020. godine.

analizakarijeriranje

Komentari sudionikaŠto ste novo naučili na ovoj radionici?

 • Konkretne načine kako osnovati karijerne centre i sve pomoćne službe
 • Niz konkretnih primjera i praksi koje su brzo provedive
 • Najviše o strategiji i uključenosti dionika u razvoj i kasnije implementaciju i evaluaciju strategije
 • Sve kako upotrijebiti design thinking u svakodnevnom radu
 • Kako se staviti u ulogu studenta i vidjeti što je njima potrebno i kako to realizirati
 • Naučila sam kako krenuti u rješavanje potencijalnog problema; tj. kako motivirati studente da prihvate mogućnost sudjelovanja u edukacijama koje im karijerni centri nude
 • Novi i moderniji pristup te analiza problema usko vezanim uz društvene vještine (socijalne)
 • Upoznavanje faza, odnosno faza perspektive studenta što će pomoći kod definiranja problema i rješavanja
 • Upoznavanje s problemima/izazovima drugih sudionika radionice koji su zaposleni na raznim učilištima
 • Prezentacijske vještine – praktični savjeti
 • Kompletno konceptiranje karijernog tjedna
 • Tijek pripreme organizacije događaja
 • Što je socijalni kapital i njegova uloga u kontekstu razvoja karijere
 • Dispozicijska zapošljivost
 • Metode potrebne za donošenje važnih karijernih odluka i nove načine kako u tom smjeru usmjeriti daljnji rad matične institucije
 • Konkretne tehnike i metode povezivanja s alumnijima. ideje za rad s mentorima, primjere dobre prakse
 • Koje su značajke i kako pristupiti i razumjeti specifičnosti milenijalaca (studenata)
 • Razlozi za generacijske promjene, metode rada za određene karakteristike
 • Procese, načine rada, priprema (podloga) za rad u poticanju karijernog savjetovanja
 • Psihološki pristup proučavanja poduzetništva generalno, a i kod studenata te neke statističke podatke i trendove
 • Naučila sam da kao karijerna savjetnica mogu educirati i ohrabrivati studente kako se postaviti prema poduzetništvu i samozapošljivosti
 • Procjena karijerne zrelosti i karijerne orijentacije
 • Analizirati kritički podatke; promatrati važnost istih za donošenje zaključaka za buduće odluke
 • Definicija profesionalnog identiteta i što utječe na njega
 • Upoznavanje s aktualnim trendovima u području, te s novim paradigmama razvoja karijere.

 Što Vam je bilo najkorisnije?

 • Sustavni pregled na razvoj karijernih centara
 • Mnoštvo novih ideja, smjernica i prijedloga koje će se moći iskoristiti za unaprjeđenje centra
 • Novi kontakti
 • Razmjena međusobnih primjera u praksi
 • Ideje za poboljšanja pojedinih aktivnosti
 • Ideje za dan karijera
 • Primjeri iz prakse s europskih fakulteta
 • Grupni rad, razmjena iskustva, networking
 • Upoznavanje faza, odnosno faza perspektive studenta što će pomoći kod definiranja problema i rješavanja
 • Upoznavanje sa problemima drugih sudionika radionice koji su zaposleni na raznim učilištima
 • Rad u grupama i na konkretnim primjerima
 • Konkretne tehnike smanjenja treme
 • Spoznaja novih pojmova i njihovo implementiranje u radu i razvoj vlastite profesije
 • Know how
 • Informacije o organizaciji u smislu praktičnih tehničkih dijelova
 • Spoznaja pojma socijalnog kapitala, njegove korelacije s ljudskim kapitalom te kako ga primijeniti u praksi zapošljavanja diplomiranih studenata
 • Strategije traženja posla
 • Istraživanja koja ste proveli na studentima i mentorima o zadovoljstvu stručne prakse.
 • Primjeri poslodavca iz razvojne agencije
 • Izvrsna kompetencija predavačice da svoja stručna znanja prikaže u širokom društvenom, povijesnom...kontekstu, nešto na čemu bi svaki predavač trebao raditi, a to je zapravo rijetko
 • Kako pristupiti milenijalcima u okviru nastave
 • Osvješćivanje „postojanja“ milenijalaca i njihovih „specifičnosti“
 • Osvijestiti što sve utječe na određene generacijske obrasce
 • Povezivanje ključnih poduzetničkih osobina
 • Individualni karijerni plan
 • Kako osmisliti i organizirati karijerno savjetovanje
 • Stilovi donošenja karijernih odluka
 • Metode razvoja profesionalnih identiteta kroz razvoj kompetencija unutar studijskih programa
 • Pojašnjenje pojma profesionalnog identiteta kroz njegove tipove i primjena na usmjerenje studenata kroz životne i zanimljive primjere
 • Rasprava o pristupu i radu sa studentima; pogotovo u pogledu pitanja očekivanja.

Predložene teme:

 • Regulativa karijernih centara
 • Predavanje / rasprava s primjerima dobre prakse kao jedinom temom
 • Service design
 • Poslovna komunikacija
 • Pisanje životopisa i priprema za razgovor za posao (za studente)
 • Prezentacijske i komunikacijske vještine
 • Mini simpoziji za godinu dana – radi razmjene iskustva evenata
 • Hodogram za neko konkretno događanje
 • Nastavak edukacije o ovom području, povezivanje polaznika, formiranje mreže karijernih savjetnika
 • Nastaviti s ovakvim educiranjem jer su prijeko potrebne ljudima koji su zaposleni u sektoru visokog obrazovanja
 • Follow – up – koordinacijski sastanak za razmjenu konkretnih iskustava
 • Radionice za generičke vještine (soft-skills)
 • Uključiti poslodavce kao predavače, koristan je njihov feedback
 • Društveno korisno učenje
 • Teme o motiviranju studenata te događanja kao što su volonterske akcije, karijerne radionice, Erasmus
 • Želje i potrebe poslodavaca
 • Kako biti mentor (iz perspektive poduzeća/menadžera i perspektive profesora / karijernog savjetnika)
 • Uloga emocionalne inteligencije prilikom zapošljavanja
 • Studenti s invaliditetom
 • Sudjelovanje zajedno na EAIE konferenciji (9. mj svake godine), „Novi ciklus“ karijeriranja, odnosno daljnje usavršavanje karijernih savjetnika
 • Pozvati studente i poslušati njihovo poimanje o karijernom savjetovanju iz prve ruke
 • Nastaviti u ovom stilu koji uključuje iznošenje novih znanstvenih spoznaja i metodika uz praktične primjere i njihove primjene u praksi.

 

U sklopu EU projekta SKAZVO, Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je radionice na temu ishoda učenja za visokoškolske nastavnike.

U razdoblju od 2017. do kraja 2019. godine održano je ukupno devet radionica na području Hrvatske (Zagreb, Split, Pula, Osijek, Dubrovnik) na kojima je sudjelovalo više od 300 predstavnika visokih učilišta, ponajprije nastavnika i voditelja studijskih programa te prodekana za nastavu koji se u svom radu imaju priliku detaljnije baviti temom ishoda učenja.

Radionice su vodile predavačice s dugogodišnjim iskustvom vođenja ovakvih radionica, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionice su se bavile temom poučavanja i vrednovanja usmjerenog ishodima učenja te kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa.

Sudionici su ocijenili održane radionice visokim ocjenama – prosječna ocjena iznosi 4,79. Korisnost, odnosno mogućnost primjene stečenog znanja u poslu, sudionici ocjenjuju prosječnom ocjenom 4,71.

Pri tom ističu kako im je osim teorijskog znanja, posebno korisno praktično znanje, iskustvo i pristup predavačica,  umrežavanje te rad na praktičnim primjerima. Većina ih je izrazila interes za daljnje radionice te iznijela i konkretne teme koje uporište nalaze u njihovoj svakodnevnoj praksi.

Velika većina sudionika, odnosno njih 98,1% preporučili bi ove radionice svojim kolegama.

U nastavku su analizirani rezultati upitnika iz 2017. godine (4 radionice), 2018. godine (3 radionice) i 2019. godine (2 radionice) na temelju dobivenih 211 upitnika.

analizaishodi

Što ćete upamtiti kao najvažnije:

 • Razlika i veza između kompetencija i ishoda učenja
 • Kako napisati ishode učenja na svom kolegiju i usklađenost ishoda učenja kolegija s ishodima studijskog programa
 • Kako definirati ishode učenja, kako ih provjeriti, tj. vrednovati te kako odrediti broj ECTS-a na kolegiju
 • Korištenje ispravnih glagola prilikom definiranja ishoda učenja
 • Promijeniti ishode i pripremiti se za reakreditaciju s obzirom na značaj vrednovanja ishoda učenja
 • Svaka izrada studijskog programa i syllabusa kolegija počinje s razradom ishoda učenja
 • Konstruktivno poravnanje
 • Važnost primjene konstruktivnog poravnanje
 • Izrada tablice konstruktivnog poravnanja
 • revidirati postojeće ishode učenja
 • Uskladiti ishode učenja s metodama poučavanja i načinima provjere ostvarenih ishoda
 • Rješavanje problema prilikom ocjenjivanja (instrumenti mjerenja)
 • Uskladiti ishode učenja s metodama poučavanja
 • Da bi nastavni proces trebao biti dinamičan i u konstantnoj promjeni/prilagodbi
 • Kako sastavljati ispite
 • Radionica će mi pomoći da posložim stvari u poučavanju koje sam stekao iskustvom
 • Potrebu za usklađivanjem ishoda učenja studijskog programa i pojedinih kolegija, odnosno potrebu za usklađivanjem ishoda, metoda učenja i načina vrednovanja unutar jednog kolegija, a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete studijskih programa
 • Revidirati ishode u svom kolegiju
 • Pogreške prilikom ocjenjivanja
 • Da je ocjena vrlo subjektivna stvar, kad se sve zbroji i oduzme.
 • Utemeljenost ECTS-a
 • Obilježja i stupnjevi ocjenjivanja sadržaja, primjena ECTS sustava bodovanja u praksi
 • Planirati i revidirati svoj rad/nastavni plan
 • Revidiranje nastavnog plana i provjera raspodjele ECTS-a

Vaš komentar:

 • Izvrsno, hvala Vam! Izuzetno korisno bez obzira na svu upućenost i bliskost s temom.
 • Vrlo zanimljive radionice – predavači na visokom nivou
 • Izuzetno zanimljiva, korisna i poučna radionica. Hvala.
 • Hvala na korisnim smjernicama
 • Radionica mi je pomogla u pogledu poboljšanja nastave, ocjene ispita i odnosa prema studentima generalno.
 • Nakon položene pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu samo reći: svaka čast na radionici, organizaciji, prezentaciji, izvlačenjem bitnoga, objašnjavanju ...
 • Ugodno sam „iznenađen“ kvalitetom radionice. Očekivao sam nešto suhoparno, a dobio izvrsnu radionicu, i sa veseljem proveo dan u izvrsnoj atmosferi.
 • Jako dobro koncipirana radionica. Predavači zanimljivi, nimalo dosadni. Najbolja radionica ikad.
 • Sjajno!
 • Izvrsno!!!
 • Jedna od boljih radionica :)
 • Radionica je bila vrlo korisna i premašila je moja očekivanja
 • Nikada nisam sudjelovala na ovako kvalitetnoj i iscrpnoj radionici! Hvala!
 • Jako stimulativno za daljnji rad
 • Izvrsna radionica, pohvala edukatoricama na pripremi i izvedbi, a naravno i AZVO-u na organizaciji i financiranju
 • Profesoricama se zahvaljujem na izvrsno odrađenoj radionici; bilo je puno primjera i konkretnih objašnjenja; puno će mi pomoći u daljnjem radu; neke stvari sam radila intuitivno i drago mi je da sam dobila teorijsko i praktično pojašnjenje
 • Sve pohvale, jako korisno, informativno i profesionalno; odlična dinamika rada.
 • Radionica je jako korisna i smatram da je jako dobar temelj za ostvarivanje što više uspjeha pri određivanju studijskih programa; Hvala vam!
 • Predavačice su odlično odradile svoj posao i organizacija je odlična!
 • Prezadovoljna!!!
 • Izvrsno, velika pohvala!
 • Prvi susret s ovakvom vrstom radionice koja me je uvela u svijet ishoda učenja. FANTASTIČNO
 • Sve izvrsno! Treba što više ovakvih radionica koje su poučne, interaktivne i zanimljive
 • Najkorisnija radionica na kojoj sam sudjelovao.
 • Sjajna radionica, sjajne voditeljice.
 • Radionica je izvrsno organizirana, predavačice su stručne, jasno i precizno odgovaraju na sve upite. Sve pohvale!!!
 • Sve pohvale AZVO-u na organizaciji ove radionice posebice uoči novog reakreditacijskog ciklusa, vrlo korisno za sve, jako dobre voditeljice radionice. HVALA!
 • Radionica je vrlo korisna i preporučila bi da svi zaposleni u nastavi prođu ovakve radionice

Predložene teme:

 • Hrvatski kvalifikacijski okvir
 • Orijentacija na potrebe poslodavaca
 • Metode poučavanja
 • Ocjenjivanje prema ECTS bodovima (primjeri)
 • Praktično što predstavlja mogućnost promjene studijskog programa od 20%.
 • Kako teoriju provesti u praksu?
 • Kako dostići kritičnu masu svih sukreatora studijskog programa?
 • Edukacije s više sadržaja vezanog uz izradu studijskih programa temeljenih na kompetencijama
 • Individualno praćenje i vrednovanje studenata
 • Elementi završne ocjene, njihovo praćenje tijekom semestra i vrednovanje. Kako za potrebe reakreditacije dokazati ostvarenost ishoda.
 • Praktični primjeri dobre prakse u području matematike
 • Kako procijeniti broj sati / ECTS-a za ostvarenje pojedinog ishoda učenja
 • Malo više primjera ishoda i vrednovanja za primjere kolegija iz tehničkog područja
 • Kako pratiti / mjeriti koliko ishodi učenja kolegija i razvoj kolegija pridonose ostvarenju ishoda učenja studijskih programa
 • Bilo bi odlično kada bi se ovakve radionice održavale na svim sastavnicama Sveučilišta
 • Još veći naglasak na praktičnim primjerima, npr. kako trebaju izgledaju ishodi, metode i vrednovanje za jedan "stvarni" kolegij (popunjeni obrazac). Ili kako izgleda matrica poravnanja za jedan "stvarni" studijski program. Dakle, praktična prezentacija kako izgleda jedan „završni proizvod“ iz prakse
 • Izvrsna radionica. Predlažem da traje i dulje kako bi se teme mogle dublje i praktičnije obraditi. Npr. 3 dana: 1. dan o postavljanju ishoda učenja, 2. dan o nastavnim metodama i tehnikama i 3. dan o vrednovanju ishoda učenja.
 • Kako motivirati studente?
 • Vrlo zanimljive radionice – predavači na visokom nivou. Bilo bi dobro više diskusije.
 • Opterećenost nastavnika

 

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.