About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

uncategorised

doc

RAZINE ZNANJA VJEŠTINE SAMOSTALNOST ODGOVORNOST
Spoznaje vještine Psihomotoričke vještine Socijalne vještine
8 Kreiranje i vrednovanje novih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija u području znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica poznatoga.  Korištenje naprednih, složenih, originalnih, visokospecijaliziranih znanja, vještina, aktivnosti i postupaka potrebnih za razvijanje novih znanja i novih metoda te za integriranje različitih područja. Stvaranje, vrednovanje i izvođenje novih predloženih specijaliziranih radnji i novih metoda, instrumenata, alata i materijala. Stvaranje i provedba novih društvenih i civilizacijski prihvatljivih oblika komunikacije i procesa suradnje u interakciji s pojedincima i skupinama različitih opredjeljenja i različitog kulturnog i etničkog podrijetla. Izražavanje osobnog profesionalnog i etičkog autoriteta, upravljanje znanstveno-istraživačkim aktivnostima te predanost razvoju novih ideja i/ili procesa.  Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za uspješnost provođenja istraživanja, za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice.
7 Vrednovanje visokospecijaliziranih znanja u području rada i/ili učenja od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima. Kritičko vrednovanje i kreativno mišljenje u rješavanju novih i složenih problema, potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanje znanja u pojedinim područjima u nepredvidivim uvjetima.  Izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala te izrada instrumenata, alata i materijala u istraživanjima i inovativnom procesu i prilagodba složenih metoda. Upravljanje i vođenje složenom komunikacijom, interakcijama s drugima te procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim socijalnim situacijama.  Upravljanje i vođenje razvojnih aktivnosti u nepredvidivim uvjetima okruženja i donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti.  Preuzimanje osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka u nepredvidivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka.
6 Vrednovanje specijaliziranih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija unutar područja rada i/ili učenja, uključujući njihovo kritičko razumijevanje. Prikupljanje, interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u osmišljavanju rješenja i rješavanju složenih zadataka ili problema unutar specijaliziranog područja rada u nepredvidivim uvjetima, te prijenos znanja na druga područja i probleme. Izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala u nepredvidivim uvjetima te izrada instrumenata, alata i materijala te prilagodba složenih metoda. Upravljanje složenom komunikacijom, interakcijama s drugima i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim socijalnim situacijama.  Upravljanje stručnim projektima u nepredvidivim uvjetima.  Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za upravljanje i vrednovanje profesionalnog razvoja pojedinaca i skupina u nepredvidivim uvjetima.

233 re-accreditation procedures
From 2010 to 2022, 233 higher education institutions re-accreditation procedures were carried out.


53 audit procedures
From 2010 to 2022, 53 audit procedures were carried out.


1695 reviewers
1695 Croatian and international reviewers participated in all the procedures carried out by the Agency for Science and Higher Education from 2009 to 2022.


28 017 recognized diplomas
From 2005 to 2022 ASHE recognized 28 017 foreign higher education qualifications for the purpose of employment.


372 474 candidates secured the right of enrolment
From the academic year 2010/2011, the year of the start of centralised applications to higher education institutions carried out by the Central Applications Office of the Agency for Science and Higher Education, until the academic year 2021/2022, 372 474 candidates secured the right of enrolment in undergraduate and graduate study programmes.

Cooperate with us:

 

    • as a member of the expert panel in the evaluation procedures (if you are a student, a representative of the business sector, a scientist and/or a teacher at a higher education institution and want to become a member of the expert panel in the evaluation procedures carried out by the Agency, please fill out the application form);

 

    • in development projects (the Agency is ready to cooperate with student organizations, civil society organizations, higher education institutions, scientific organizations and other bodies, in the preparation and implementation of development projects - write to us and send us your project ideas to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );

 

    • in research (the Agency has databases that can serve as a basis for various analyses in the field of science and higher education and professional staff - if you want to use some of these resources or propose cooperation in a research or a research project, please send us a suggestion or an inquiry to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

One of the tasks of the Agency for Science and Higher Education is to administer and support the activities of strategic and expert bodies in the system of science and higher education.

 

The Croatian National Council for Science, Higher Education and Technological Development is the highest expert body concerned with the development and quality of the overall scientific activity and the system of science, higher education and technological development in the Republic of Croatia.
The Croatian Parliament passed a Decision on the appointment of the president and members of the Croatian National Council for Science, Higher Education and Technological Development on 11 April 2014:

prof. dr. sc. Ivo Družić, President
prof. dr. sc. Georg Drezner
dr. sc. Paul Stubbs
dr. sc. Katarina Horvat Levaj
dr. sc. Krešo Kadija
academician Ivica Kostović
prof. dr. sc. Željko Grabarević
prof. dr. sc. Marko Duvnjak
prof. dr. sc. Emilio Marin
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević
prof. dr. sc. Frane Barbir
dr. sc. Mladen Mauher
prof. dr. sc. Mladen Žinić
dr. sc. Darko Huljenić
dr. sc. Jakob Nakić
mr. sc. Mislav Balković
Agan Begić
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk.

 

Scientific field committees participate in the election to scientific, scientific-educational and artistic-educational titles, in accordance with the Act on Scientific Activity and Higher Education and regulations based on it.
There are 23 scientific field committees in all scientific areas and fields.

 

Field committees express their opinions on the fulfilment of the minimal requirements of the Council of Polytechnics and Colleges in the procedures of election to educational titles.
There are seven field committees for all scientific areas.

 

The Council of Polytechnics and Colleges has 40 members, out of which 15 are polytechnics and 25 are colleges. Out of the total number of members, 14 are public higher education institutions and 26 are private higher education institutions.
Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, Dean of the Polytechnic of Zagreb, is the President of the Council.

 

Committee for Ethics in Science and Higher Education is a body appointed by the Croatian Parliament at the proposal of the Government. The Committee is concerned with promotion of ethical principles and values in science and higher education, in business relations and in relations to the public, and in the application of current technologies as well as in the protection of the environment. The Committee adopts the Code of Ethics and works in sessions in which the members express their opinions and attitudes on ethical adequacy or inadequacy in the considered cases in the form of recommendations, suggestions or remarks.

 

Pursuant to the Act on Scientific Activity and Higher Education (OG 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 and 60/15), the Science and Higher Education Funding Council is an expert body of the National Council for Science, Higher Education and Technological Development.
Based on the Council’s proposal, the National Council works out the criteria for the allocation of budgetary funds for science and higher education.
The Council consists of fifteen members, three of them from scientific institutes, six members from universities, two members from polytechnics, two representatives of trade unions and two representatives appointed by the Minister.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.