About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

uncategorised

Za potrebe drugog petogodišnjeg ciklusa reakreditacije koji će započeti 2016. godine, Agencija za znanost i visoko obrazovanje priprema novi koncept vrednovanja visokih učilišta s naglaskom na vrednovanju ishoda učenja i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Prema HKO-u, svaka kvalifikacija stečena u Hrvatskoj ima svoje mjesto. U središtu su ishodi učenja, odnosno kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja. Svakoj kvalifikaciji stečenoj u Hrvatskoj mjesto je određeno prema razini koju imaju skupovi ishoda učenja koji pripadaju toj kvalifikaciji.

U skladu s time, drugi ciklus reakreditacije bit će usmjeren na procjenu kvalitete studijskih programa, odnosno procjeni jesu li uvjeti izvođenja studijskog programa takvi da omogućuju stjecanje predviđene kvalifikacije. U užem smislu, to podrazumijeva usklađenost ishoda učenja studijskog programa s odgovarajućom razinom HKO-a, profilom studija (sveučilišni ili stručni) i zahtjevima struke, prikladnost metoda poučavanja za stjecanje ishoda učenja, relevantnost i objektivnost ocjenjivanja studenata te pružanje odgovarajuće potpore u učenju. U širem smislu, novi ciklus vrednovanja odrazit će se i na razinu istraživačke djelatnosti visokog učilišta, mobilnost studenata i nastavnika te internacionalizaciju visokih učilišta, odnosno studijskih programa. U planiranje i razvoj novoga reakreditacijskog ciklusa, Agencija će svakako uključiti i akademsku zajednicu.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.