About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Radionice

Najave radionica

Seminar za karijerne centre – Zadar

22. rujna 2017. godine, Zadar

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u sklopu ESF projekta SKAZVO organizira seminar pod nazivom Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja: aktualno stanje i izazovi koji će se održati 22. rujna 2017. godine u Zadru. Svrha je seminara razmjena iskustava i pružanje međusobne podrške u pogledu razvoja karijernih centara u sustavu visokog obrazovanja, u skladu sa Strategijom cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u RH 2016. – 2020., kojom se potiče se uspostavljanje institucionalnog modela za pružanje usluga karijernog savjetovanja na visokim učilištima te prepoznavanje primjera dobre prakse koji mogu poslužiti kao model za daljnju izgradnju sustava.

Više

Obrazac za prijavu

Program – Zadar

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

 

Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa

20. rujna 2017, Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

Radionica je namijenjena prodekanima za nastavu i voditeljima studijskih programa.

Sadržaj radionice:

Pristupi poučavanju. Definiranje i određivanje kompetencija i ishoda učenja. Dublinski deskriptori, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Bloomova taksonomija. Ishodi studijskog programa, ishodi kolegija, matrica ishoda studijskog  programa i ishoda kolegija. Konstruktivno poravnanje. Metode i strategije poučavanja koje omogućavaju ostvarivanje planiranih ishoda kolegija. Praćenje i vrednovanje ostvarivanja planiranih ishoda kolegija. Određivanje ECTS bodova.     

Rok za prijave na radionicu je 14. rujna 2017.* 

*Mjesta za Radionicu za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa su popunjena. Zahvaljujemo na razumijevanju

 

Radionica o unosu i provjeri podataka u rekonstruiranim sustavima MOZVAG i CROSBI

10. listopada 2017, Sveučilišni računski centar (SRCE), Josipa Marohnića 5, Zagreb

Radionica je namijenjena koordinatorima sustava MOZVAG i administratorima sustava CROSBI na visokim učilištima, odnosno osobama koje će biti aktivno uključene u unošenje i provjeru podataka u MOZVAG-u i CROSBI-ju.

Prvi dio radionice posvećen je upoznavanju s novim funkcionalnostima sustava Mozvag te načinu unosa i provjere podataka za korisnike s visokih učilišta u svrhu reakreditacije. 

Drugi dio radionice posvećen je unosu i provjeri podataka u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) za potrebe reakreditacije visokih učilišta.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Sveučilišnoga računskog centra (SRCE) i Instituta Ruđer Boškovića (CROSBI).

Rok za prijave na radionicu je 2. listopada 2017.

Link na prijavu:

https://skazvo.azvo.hr/hr/?option=com_chronoforms5&chronoform=radionica_o_unosu_provjeri_podataka

 

Savjetovanje/sastanak s predstavnicima visokih učilišta koji se nalaze u pokusnoj provedbi reakreditacije (pilot) gdje će se moći raspraviti o otvorenim pitanjima (samoanalizi, posjetu stručnog povjerenstva i slično)

11. listopada 2017, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/5, Zagreb

Savjetovanje/sastanak je namijenjen predstavnicima visokih učilišta u postupku reakreditacije, odnosno osobama koje će aktivnije biti uključene u izradu samoanalize.

Rok za prijave na radionicu je 2. listopada 2017.

Link na prijavu:

https://skazvo.azvo.hr/hr/?option=com_chronoforms5&chronoform=sastanak_s_predstavnicima_visokih_ucilista

 

nnn

 

Seminari o vrednovanju ishoda učenja

 

Seminari o publikacijama iz projekta Educa-t

 

Diseminacija prva dva rezultata projekta HRMinHEI

10. listopada 2017, Sveučilišni računski centar (SRCE), Josipa Marohnića 5, Zagreb

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.