O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Publikacije AZVO-a

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija

Studirati u Hrvatskoj

Publikacija "Što nakon diplome?"

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (FFRI) – odabrani procesi i alati

Considerations for quality assurance of e-learning provision

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2017. godine: hrvatski jezik - engleski jezik

Analiza petogodišnjeg  ciklusa reakreditacije 2010-2015

Analysis of the five-year cycle of re-accreditation of HEIs 2010-2015

Strategija AZVO 2016-2020

Pregled aktivnosti AZVO 2009-2014

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2011. godine (na engleskom jeziku)

Strategija AZVO 2010-2014

Postati student u RH

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu studenata

Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje studenata i zaposlenika na visokim učilištima

Samoanaliza AZVO 2016

Samoanaliza AZVO 2011

Smjernice i postupci za priznavanjei vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u kontekstu EU

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

 

Annual reports:

Annual report 2019 (HRV / ENG)

 

Annual report 2018 (HRV / ENG)

 

Annual report 2017 (HRV / ENG)

 

Annual report 2016 (HRV / ENG)

 

Annual report 2015 (HRV / ENG)

 

Annual report 2014 (HRV / ENG)

 

Annual report 2013 (HRV / ENG)

 

Annual report 2012 (HRV / ENG)

 

Annual report 2011 (HRV / ENG)

 

Annual report 2010 (HRV / ENG)

 

Annual report 2009 (HRV / ENG)

 

Annual report 2008 (HRV / ENG)

 

Annual report 2007 (HRV / ENG)

 

 
Letci:

Newsletter january 2019. HRV / ENG

Newsletter july 2018. HRV / ENG

Newsletter january 2018. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2017.

El. bilten 2016

El. bilten 2016

El. bilten 2015

El. bilten 2014

El. bilten 2014

External Quality Assurance - letak za strane recenzente AZVO-a

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Bolonjski proces

Ishodi učenja

Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Znanstveni i stručni radovi:
 • Bezjak S. (2016). Stanje SVUG-a u Hrvatskoj – iskustva Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Konferencija OBRAD: Obrazovanje i rad, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi

   

 • Dragojević Đ., Matešić M. (2014) Vanjsko osiguravanje kvalitete ishoda učenja u visokom obrazovanju – europska i hrvatska iskustva. Zbornik radova međunarodne stručne konferencije u sklopu projekta ME4CataLOgue, Slavonski Brod, Hrvatska
  Preuzmi

   

 • Havranek J., Bezjak S. (2012). Agencije između europskih standarda i hrvatskih okolnosti. Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu: Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S. (2013). Quality assurance in times of crisis – example of Croatian Agency for Science and Higher Education. VI International GUIDE Conference, Athens, Greece
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Blagdan E. (2015) Vrednovanje studijskih programa u svjetlu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Znanstveni skup Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Dodiković-Jurković V., Bezjak S. (2011). Implementing the Bologna Process in the Republic of Croatia – the role of the Agency for Science and Higher Education. The Sixth Annual Conference of Experts in Higher Education: Implementation of the ESGs for QA Systems, Moscow, Russia
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Dodiković-Jurković V. (2016). Vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja – osvrt na provedene aktivnosti i planovi za daljnji razvoj. 5. Dan kvalitete Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Plužarić Ž. (2017). Međunarodna akreditacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje i njezino značenje za sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Hrvatska i komparativna javna uprava (poseban prilog uz broj 2),  17(2), str. 35-43
  Preuzmi
 • Havranek J., Krznar I., Bezjak S. (2012). Akademska pokretljivost pet godina nakon uvođenja Bolonje. Rijeka International Student Congress, Rijeka, Hrvatska
  Preuzmi
 • Jokić, M., Petrušić, I. (2016) Neki od uzroka slabe zastupljenosti hrvatskih sveučilišta na svjetskim rang-ljestvicama sveučilišta, Medijska istraživanja,  22 (1), str. 5-40.
  Preuzmi
 • Petrušić I. (2017) Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi

 

Videos

Why study in Croatia?

 

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.