About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Mamforce

AZVO je sudjelovao u projektu Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje privatnog i poslovnog života u suradnji s Udrugom Mamforce. U sklopu projekta proveden je audit kroz koji su se procjenjivali radni uvjeti u AZVO-u, provedba obiteljskih i rodnih politika, s posebnim naglaskom na prilagodbu radnih uvjeta roditeljima s malom djecom, mogućnosti postupnog vraćanja s rodiljnog/roditeljskog dopusta, mogućnosti profesionalnog usavršavanja, napredovanja i jednake rodne zastupljenosti na upravljačkim pozicijama.

Metodologija prikupljanja podataka u svrhu provedbe audita uključivala je:

  1.  popunjavanje upitnika koji obuhvaća politike, prakse i mjere koje podržavaju obiteljsku odgovornost i rodnu ravnopravnost,
  2.  anketno istraživanje koje daje uvid u percepciju zaposlenika o postojećim praksama,
  3.  kvalitativno istraživanje putem intervjua sa zaposlenicima.

Organizacijama koje uspješno prođu audit i provedu mjere koje su im na temelju vrednovanja predložene, dodjeljuje se MAMFORCE STANDARD koji potvrđuje da poslodavac provodi obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim potencijalima.

U skladu s time, AZVO-u je, u studenom 2016. godine, dodijeljen je MAMFORCE STANDARD te je Agencija tako postala prva organizacija iz javnog sektora koja je dobila taj standard kao potvrdu za provedbu obiteljskih i rodnih politika.

Analizom provedenih mjera i ostvarenih postignuća, Agencija je ostvarila pravo na napredni MAMFORCE STANDARD koji joj je dodijeljen u prosincu 2017. godine.

 

Sažetak

logo rgb.jpg

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.