About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

U organizaciji Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (Education reform initiative of South Eastern Europe – ERI SEE) u Zagrebu su 25. i 26. listopada 2022. godine održane radionice na temu priznavanja inozemnih kvalifikacija u visokom obrazovanju te povezivanja priznavanja i vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Cilj radionica bio je predstavljanje ažuriranih politika u području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, osobito u odnosu na alate koji mogu unaprijediti i olakšati pravično vrednovanje i priznavanje inozemnih kvalifikacija. Predstavnice hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na radionicama su predstavile svoju praksu u priznavanju, odnosno vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i aktivnosti hrvatskog ENIC/NARIC ureda. Isto tako, AZVO je predstavio svoje postupke vanjskog osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, odnosno akreditacije te informacijske baze koje se koriste kao potpora postupcima akreditacije te za prikupljanje i analizu podataka u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

ERI SEE je regionalna međunarodna organizacija uspostavljena 2005. godine međudržavnim sporazumom koji su potpisali ministri obrazovanja svih država jugoistočne Europe. Članstvo Republike Hrvatske u ERI SEE temelji se na Memorandumu o suglasnosti o ulozi te organizaciji Obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) kojega su 2010. godine u Sloveniji potpisali ministri nadležni za odgoj i obrazovanje i visoko obrazovanje Republike Albanije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije. Nadležni ministri Bosne i Hercegovine i Republike Moldove potpisali su posebne protokole o pristupu 2011. godine. Kosovo, Bugarska i Rumunjska imaju status promatrača. U prosincu 2017. okončan je postupak registracije ERI SEE-a kao međunarodne organizacije sa sjedištem u Beogradu.

Agenda ERI SEE događanja

ERI SEE fotka web

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.