About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Seminar Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta održan je u petak 13. svibnja 2022. godine u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). 

Cilj događanja bio je informirati studente o mogućnostima njihova aktivnijeg uključivanja u procese unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete i otvoriti raspravu o različitim aspektima kvalitete iz perspektive studenata i visokoškolskih nastavnika.

"U središtu obrazovnog procesa kako ga vidimo unutar Europskog prostora visokog obrazovanja je student i sve treba biti okrenuto prema njemu, odnosno njoj. Osiguravanje kvalitete je jedan od alata u ostvarenju tog cilja. Naša je namjera ukazati vam danas da i vi možete i trebate biti aktivni sudionici procesa osiguravanja kvalitete", poručila je na otvorenju seminara mr. sc. Sandra Bezjak, v. d. ravnatelja AZVO-a.

U prvom dijelu seminara, predstavnik Europske studentske unije Damir Solak govorio je o načinima na koje se studenti mogu uključiti u postupke vrednovanja te kako se mogu uključiti u aktivnosti ESU-a. Tema drugog dijela događanja bila je sudjelovanje studenata u stručnom povjerenstvu u postupku reakreditacije, o čemu je govorio Luka Marković, diplomirani student engleskog jezika i povijesti.

U sklopu seminara održan je okrugli stol Dvije perspektive – jedna kvaliteta na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Dražan Kozak, pomoćnik rektora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Silvija Grgić, prodekanica za kvalitetu i razvoj Visokog učilišta Algebra, Marija Damjanović, studentica prodekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Vida Žagar, studentica diplomskog stručnog studija Filmska i televizijska režija i produkcija na Sveučilištu VERN. Da studenti trebaju biti pokretači promjena u visokom obrazovanju i u svojim okruženjima, a u tome ih treba ohrabriti i pružiti im podršku, jedan je od zaključaka rasprave.

Događanje je okupilo pedeset studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija iz cijele Hrvatske.

Program

Seminar uzvaniciPrezentacije:

 

Galerija:

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.