About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Na temelju članaka 38. – 43. i 44. st. 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) te članaka 25., 26. i 32. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA: 003-05/13-01/0001; URBROJ: 355-01-13-11), a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje donesenom na 71. sjednici, održanoj dana 14. siječnja 2022. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Više informacija

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.