About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je Godišnje izvješće za 2020. i Plan aktivnosti za 2021. godinu koje sadrži opširne informacije o provedenim aktivnostima i njihovim rezultatima u protekloj godini.

Tijekom 2020. godine Agencija je provela niz aktivnosti poput webinara koji obuhvaćaju aktualne teme poput online nastave, iskustva studiranja za vrijeme izvanrednih okolnosti, profesionalnog usmjeravanja i dr. Prema planu reakreditacije, postupci planirani u 2020. godini održani su, kada je to bilo moguće - uživo, a kada zbog epidemioloških prilika u Hrvatskoj i svijetu to nije bilo moguće, održane su prema mješovitom modelu koji obuhvaća kombinaciju online i vrednovanja uživo.

Pregled aktivnosti u 2020. godini:

 • Proveden je postupak reakreditacije na 12 visokih učilišta.
 • Zaprimljeno je 7 zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa koja su predložila veleučilišta, visoke škole i privatna sveučilišta.
 • Zaprimljen je 1 zahtjev za pokretanje postupka za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u prvoj fazi provedbe postupka (dobivanje suglasnosti za osnivanje visokog učilišta) te 2 zahtjeva za pokretanje postupka za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u drugoj fazi provedbe postupka (dobivanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja).
 • Zaprimljeno je i riješeno 11 zahtjeva za inicijalnu akreditaciju znanstvene djelatnosti.
 • Proveden je postupak audita na 2 visoka učilišta.
 • Akreditacijski je savjet održao 11 sjednica.
 • Povjerenstvo za prigovor održalo je 4 sjednice na kojima je u ukupno jedanaest predmeta odlučivalo o osnovanosti prigovora visokog učilišta na mišljenje Akreditacijskog savjeta
 • Održane su 104 sjednice matičnih odbora u okviru kojih su donesene ukupno 1202 odluke.
 • Održano je 7 sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola.
 • Matična povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održala su 37 sjednica na kojima su donesena 343 pozitivna mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja.
 • Održano je 12 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
 • Održane su 2 sjednice područnih znanstvenih vijeća.
 • U ljetnom upisnom roku zabilježeno je 39 993 slobodnih mjesta na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj; od ukupno 32 894 kandidata njih 27 036, odnosno 82,19 % ostvarilo je pravo upisa na neki studijski program.
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured je u potpunosti priznao 1497 inozemnih visokoškolskih kvalifikacija radi pristupa tržištu rada.
 • Proveden je vanjski audit AZVO-a, a sustav osiguravanja kvalitete ocijenjen je najvišom ocjenom nadzora (5).
 • AZVO je nositelj ili sudjeluje u 9 međunarodnih projekata financiranih iz programa Europske unije i drugih izvora.
 • Objavljeni su rezultati istraživanja o studiranju tijekom izvanrednih okolnosti na visokim učilištima u RH.
 • Predstavnik AZVO-a izabran je u Izvršni odbor EMREX-a.
 • Održan je webinar na temu akreditacije online studija u Hrvatskoj.
 • AZVO je predstavio hrvatski sustav osiguravanja kvalitete visokim učilištima iz Indonezije na virtualnoj radionici pod nazivom Acquiring International Accreditation from EQAR-Registered Agencies.
 • Objavljen je rad AZVO-a Development and impact of a quality assurance system – a view from Croatia u ENQA-inoj publikaciji Advancing quality in European higher education: celebrating 20 years of ENQA.
 • Objavljene su publikacije Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj i Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – analiza metodologija vrednovanja te promotivni letak AZVO-a.
 • Održan je sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet).
 • Održana je online edukacija za izradu samoanalize.
 • Održane su radionice za administratore unaprijeđenih sustava MOZVAG2, CROSBI i Baza projekata.
 • Održane su radionice u sklopu ciklusa Karijeriranje za karijerne savjetnike.
 • U suradnji s Televizijom Student osmišljen je i objavljen promotivni video spot 2019. godina u brojkama.

Godišnje izvješće dostupno je na poveznici.

GI2020 nasl

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.