About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) predstavila je rezultate istraživanja Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe djelatnika visokih učilišta i studenata na webinaru održanom u srijedu, 30. rujna 2020. godine.

Istraživanje je provedeno s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja izvanrednih okolnosti poput pandemije i socijalne izolacije na iskustvo studiranja i poučavanja.

Podatci su prikupljeni tijekom lipnja i srpnja 2020. godine pomoću elektroničkog upitnika, a sudjelovali su studenti i djelatnici visokih učilišta iz čitave Hrvatske.

Kroz tematske cjeline: tehnološki uvjeti studiranja u online okruženju tijekom izvanrednih okolnosti, kvaliteta izvedbe online nastave, kvaliteta podrške studentima, ocjenjivanje, opterećenje studenata i socijalno-psihološki aspekti poučavanja u online okruženju predstavljeni su izazovi tijekom studiranja i rada u izvanrednim okolnostima te poželjni oblici potpore visokih učilišta i drugih relevantnih tijela u sustavu visokog obrazovanja.

Na webinaru su predstavljena i osobna iskustva te način nošenja s akademskim obavezama tijekom i nakon karantene. O ovoj su temi govorile: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica za studije i studente (Sveučilište u Dubrovniku), doc. dr. sc. Ivana Bosnić i doc. dr. sc. Ana Sović Kržić (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica diplomskog MBA studija (Zagrebačka škola ekonomije i managementa), Iris Jerković, studentica (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Tea Dimnjašević, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Zaključci istraživanja:

 • Većina studenata koji su sudjelovali u istraživanju (42 %) vrlo je nezadovoljna i nezadovoljna pristupom knjižničnoj građi tijekom izvanrednih okolnosti, dok je većina djelatnika visokih učilišta (51 %) zadovoljna i vrlo zadovoljna.
 • Najveći dio studenata (82 %), kao i najveći dio djelatnika VU-a (86 %) izrazio je zadovoljstvo (zadovoljan i vrlo zadovoljan) razinom vlastitih digitalnih kompetencija.
 • Polovina studenata (50 %) smatra kako je kvaliteta izvedbe online poučavanja kroz predavanja puno lošija i lošija nego prije karantene, a 38 % djelatnika VU-a kvalitetu procjenjuje jednakom kao prije karantene.
 • Većina studenata (57 %) kao i većina djelatnika VU-a (54 %) smatra kako je kvaliteta izvedbe online poučavanja kroz praktičnu i terensku nastavu puno lošija i lošija nego prije karantene.
 • 42 % studenata kao i 44 % djelatnika VU-a smatra kako je mogućnost interakcije nastavnika sa studentima u virtualnom okruženju puno lošija i lošija nego prije karantene.
 • 46 % djelatnika VU-a smatra da je opterećenje nastavnika nastavom bilo veće ili puno veće nego prije karantene, 27 % smatra da je bilo jednako, dok 19 % navodi da je bilo manje ili puno manje nego prije karantene.
 • Da je kvaliteta pružene podrške studentima ista kao prije karantene, smatra 36 % studenata, dok 44 % djelatnika VU-a procjenjuje da se kvaliteta podrške nije razlikovala u odnosu na prethodno razdoblje.
 • Polovina studenata (50 %) odgovorila je kako ne zna za mogućnost korištenja psihološkog savjetovanja studenata unutar matičnog visokog učilišta.
 • 34 % studenata odgovorilo je kako je ocjenjivanje u manjoj mjeri (puno manje i manje) pokazalo uspješno savladavanje gradiva tijekom studiranja u virtualnom okruženju; 46 % djelatnika VU-a pak smatra da su ishodi učenja ostvareni u jednakoj mjeri kao i prije.
 • Nešto više od polovine studenata koji su sudjelovali u istraživanju (56 %) smatra da je opterećenje studenata u online okruženju tijekom izvanrednih okolnosti bilo veće i puno veće nego prije karantene, dok 38 % djelatnika VU-a smatra da su studenti bili opterećeni u istoj mjeri kao i u prethodnom razdoblju.
 • Polovina studenata (50 %) odgovorila je da su se tijekom studiranja u virtualnom okruženju osjećaji tjeskobe i/ili depresivnosti javljali više i puno više nego prije karantene; isto smatra i većina djelatnika VU-a (44 %).
 • Oko polovine studenata (51 %) smatra da je razina motivacije za studentske obaveze bila puno manja i manja nego prije karantene, dok većina djelatnika VU-a (45 %) navodi da je razina motivacije bila ista kao i prije karantene.
 • Iako sudionici istraživanja ukazuju na učinkovitost online nastave i njezinu primjenjivost u prenošenju teorijskog znanja, ipak velik naglasak stavljaju na nezamjenjivost osobnog, izravnog kontakta među nastavnicima i studentima.
 • Iskazane potrebe studenata i djelatnika visokih učilišta odnose se na stabilnu internetsku povezanost, primjerenu računalnu i dodatnu opremu, osiguravanje pristupa elektroničkoj literaturi, bolju organizaciju online ispita i prevenciju neetičnog ponašanja, mogućnost provedbe dijela nastave (posebno praktičnog dijela, laboratorijskih vježbi i sl.) uživo, vrednovanje povećanog nastavničkog opterećenja, izradu ujednačenih uputa za izvođenje online nastave, usluge psihološkog savjetovanja, dodatnu izobrazbu nastavnika u postojećim oblicima online komunikacije, preispitivanje učinaka nastave na daljinu na studente i dr.

Izvještaj Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Prezentacija Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Webinar Covid

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.