O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

News archive

Na godišnjem sastanku Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation - ECA) održanom u lipnju 2019. godine u Rigi, članice ECA-e usvojile su dokument ECA Discussion Paper European Universities Initiative - considerations regarding quality and quality assurance.

Riječ o dokumentu koji se razvijao unutar ECA-ine Radne grupe 2 usmjerene na inovacije u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i akreditaciju. Rad ove radne grupe u kojem sudjeluje i Agencija za znanost i visoko obrazovanje usredotočen je na inovativne teme poput izazova u zapošljavanju, razvoj transverzalnih vještina, prekogranično visoko obrazovanje, internacionalizaciju visokog obrazovanje te na pristupe koji se temelje na rizicima i analizama rizika.

Polazište za izradu dokumenta European universities initiative – opportunities and challenges for quality and quality assurance bila je činjenica da se u posljednjim desetljećima uočava razvoj različitih inicijativa koje su proizašle iz koncepta Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (ERA) i koje se oslanjaju na međunarodnu suradnju i strateško partnerstvo. Tako su na sastanku održanom u Gothenburgu (2017 Gothenburg Summit) čelnici Europske unije iznijeli viziju za povećanje važnosti obrazovanja i kulture u javnim politikama Unije. Jedna je od inicijativa "... jačanje strateškog partnerstva diljem Europske unije među visokim učilištima i poticanje stvaranja dvadesetak europskih sveučilišta do 2024. godine koji bi se sastojali od bottom-up mreža sveučilišta diljem Europske unije koje će omogućiti studentima da razinu visokog obrazovanja ostvare kombiniranjem studija u nekoliko zemalja Unije, čime će se dati dodatni doprinos međunarodnoj konkurentnosti europskih sveučilišta."

S obzirom na to da su članice ECA-e aktivni sudionici različitih inicijativa za razvoj visokog obrazovanja u Europi te kroz svoje aktivnosti djeluju kao međunarodno priznati pokretači inovacija u akreditaciji i osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja, ovim su dokumentom, odnosno stajalištem o inicijativi za pokretanje europskih sveučilišta željeli dati svoj stručni doprinos ovoj temi.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dugogodišnji je član Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation - ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno sudjeluje u radu niza radnih grupa. ECA-ine radne grupe pokrivaju različite teme koje se u širem smislu bave unapređenjem kvalitete visokog obrazovanja u Europi – internacionalizacija visokog obrazovanja, uzajamno priznavanje i združeni studiji, inovacije u postupcima akreditacije i slično.

European universities initiative – opportunities and challenges for quality and quality assurance

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.