About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveli su istraživanje na razini Hrvatske na populaciji diplomiranih studenata u okviru projekta Eurograduate. Istraživanje se provodilo od 10. listopada do 14. prosinca 2018..

Cilj ovog projekta je od osoba sa završenim visokim obrazovanjem prikupiti informacije o njihovu iskustvu u visokom obrazovanju i prelasku u svijet rada. Istraživanje koordinira konzorcij šest europskih istraživačkih instituta, a provode ga nacionalni timovi u osam europskih zemalja: Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Litvi, Malti, Norveškoj i Hrvatskoj. Projekt Eurograduate omogućit će usporedbu radnih i životnih uvjeta diplomanata u različitim zemljama.

Anketom su obuhvaćene generacije diplomiranih studenata koje su studij završile u akademskim godinama 2012./2013. i 2016./2017., odnosno jednu i pet godina nakon završetka studija.

Osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju kontekstualni su i potrebni za smislenu analizu rezultata ankete. Uključuju podatke o spolu, datumu i mjestu rođenja, materinjem jeziku, socioekonomskoj pozadini, obrazovanju, profesionalnom iskustvu, trenutačnom zaposlenju i obiteljskom statusu, mjestu boravka i prethodnim geografskim mobilnostima te mišljenja o relevantnim temama kao što je primjenjivost vještina stečenih u tercijarnom obrazovanju.

Projekt će rezultirati objavom komparativnog izvješća za sve zemlje uključene u istraživanje, a za svaku će zemlju biti objavljen i zaseban izvještaj.

Projekt Eurograduate sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije.

 

eurograduate

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.