About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

AZVO je započeo s analizom svojih poslovnih procesa u cilju izrade konceptualnog dizajna povezivanja postojećih informacijskih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza.

Ova aktivnost provodi se u okviru projekta Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (SKAZVO) financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.).

Dana 28. veljače 2018. godine održan je prvi radni sastanak predstavnicima konzorcija koji će provoditi ovu aktivnost, a koji je odabran putem javne nabave – tvrtkama Umium i Essperta.

Cilj ove aktivnosti je razviti dizajn optimiziranih poslovnih procesa i koncepta budućeg integriranog informacijskog sustava AZVO-a, koji će omogućiti optimalno izvršavanje poslovnih procesa, integriranost i djeljivost podataka te lakše upravljanje podacima i izvještavanje.

Izradom novog, integriranog informacijskog sustava želi se objediniti sve postojeće baze podataka AZVO-a radi uklanjanja moguće nekonzistentnosti podataka. Nadalje, novim informacijskim sustavom, želi se objediniti sve procese u AZVO-u, od zaprimanja, obrade i izrade  dokumentacije, preko provođenja poslovnih procesa pri čemu bi se vodilo računa o usklađivanju poslovnih procesa s propisima i standardima.

Prvi korak u realizaciji ovog cilja jest analiza poslovnih procesa AZVO-a te izrada konceptualnog dizajna budućeg objedinjenog informacijskog sustava. Kako bi se osiguralo da se tijekom definiranja poslovnih zahtjeva, procesa, funkcionalnih zahtjeva, enterprise arhitekture i sigurnosnih zahtjeva u obzir uzmu sve relevantne i bitne informacije te da se navedeno provede u skladu s dobrim praksama u navedenim segmentima, AZVO je angažirala konzorcij UMiUM i ESSPERTA da provede analizu poslovnih procesa, dizajnira optimalne poslovne procese i izradi konceptualni dizajn buduće integriranog informacijskog sustava te izradi potrebnu funkcionalnu specifikaciju i pripadnu dokumentaciju prijedlog tehničke i općih tehničkih uvjeta, koje budući implementator mora zadovoljiti.

SKAZVO  logo

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.