About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

Dana 1. veljače 2018. godine u Brusselsu je u organizaciji European Consortium for Accreditation (ECA) i The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO) održan seminar pod nazivom “Institutional and Programme Reviews: Towards New Combinations”.

Seminar je organiziran s ciljem razmjene informacija o trendovima u provedbi postupaka vanjskoga vrednovanja u visokom obrazovanju, posebice vezano za provedbu programskih, odnosno institucionalnih modela vrednovanja među europskim agencijama za osiguravanje kvalitete.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO) izradila je nove kriterije i standarde za ocjenu kvalitete visokih učilišta u novom ciklusu reakreditacije, odnosno radi na unapređuje postupka reakreditacije visokih učilišta. U tom smislu AZVO je razmatrao različite vrste konceptualnih platformi, odnosno vrste postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete, uzimajući u obzir revidirane Europske standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG), kao i nacionalni kontekst, s ciljem osmišljavanja adekvatnog modela koji bi bio najprimjereniji za hrvatska visoka učilišta i daljnje unapređenje kvalitete njihova rada.

Tematski seminar na temu novih smjerova razvoja institucionalne i programske akreditacije u Europi dodatni je doprinos promišljanjima AZVO-a na ovu temu.

Navedena je tema izuzetno aktualna za AZVO s obzirom da je u Hrvatskoj završio prvi ciklus vanjskih vrednovanja te se u proteklom razdoblju intenzivno promišljalo o modelu vanjskog vrednovanja koji bi bio optimalan za drugi ciklus vanjskih vrednovanja. Pri tome se vodilo računa i o planovima za započinjanje provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao važnog alata u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja te su informacije prikupljene na seminaru izuzetno važne u određivanju daljnjeg smjera planiranih aktivnosti.

AZVO kao članica ECA-e (European Consortium for Accreditation in Higher Education) redovito sudjeluje na sastancima u organizaciji ECA-e kao i u radu njezinih radnih grupa na kojima se razmatraju određena pitanja od zajedničkog interesa i donose zajednički zaključci.

Više informacija dostupno je i putem ECA-ine mrežne stranice ovdje .

P2012476 P2012497 P2012776

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.