About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

News archive

U sklopu programa TAIEX, gosp. Alan Hunt, savjetnik za razvoj kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju pri Sveučilištu Bournemouth, boravit će u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u razdoblju od 19. – 23. studenog 2007. godine.

Pri izradi aplikacije za projekt TAIEX „Jačanje kapaciteta za razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj”  Agencija se rukovodila mišljenjem da nakon ustrojavanja jedinica za osiguranje kvalitete pri visokim učilištima, njihova povezivanja u mrežu te pružanja učilištima osnovnih informacija i primjera iz dobre prakse u vezi s unutarnjom prosudbom sustava osiguranja kvalitete, sljedeći korak ka uspostavljanju neovisne vanjske prosudbe sustava kvalitete koji Agencija mora poduzeti odnosi se na izobrazbu određenog broja osoba iz akademske zajednice, privrede i studenata koje će u sklopu prosudbenih skupina provoditi takvu prosudbu na visokim učilištima.

U tom cilju, gosp. Hunt održat će seminar o postupku vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete kakav se provodi u Velikoj Britaniji, pri čemu će obuhvatiti teme kao što su opći okvir, cilj i opseg neovisne prosudbe, koraci u provedbi i ishodi vanjske prosudbe, uloga članova prosudbene skupine, provedba unutarnje prosudbe i praćenje primjene preporuka prosudbene skupine te će izložiti primjer provedbe neovisne prosudbe na Sveučilištu Bournemouth.

U smislu gore navedenog, ciljevi posjeta gosp. Hunta komplementarni su cilju druge sastavnice projekta CARDS 2003. koja se odnosi na pružanje podrške uspostavljanju nacionalne mreže jedinica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju i razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.