About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Izjava o pristupačnosti

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) nastoji svoju internetsku stranicu (www.azvo.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje se nalaze na adresi https://www.azvo.hr .

 

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene https://www.azvo.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

  • Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala.
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.azvo.hr korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • telefonom: +385 1 6274 863
  • poštom: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Hrvatska

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.