About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

HKO

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija te povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskog kvalifikacijskog okvira.

U razvoju i primjeni HKO-a u Republici Hrvatskoj sudjeluju: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, ministarstvo nadležno za rad, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje te sektorska vijeća.

U skladu sa Zakonom o HKO-u (NN 22/2013., 41/2016., 64/2018., 47/2020., 20/2021.) i Pravilnikom o Registru HKO-a (NN 96/21), Agencija za znanost i visoko obrazovanje zadužena je za:

  • administrativnu i stručnu podršku radu sektorskih vijeća;
  • donošenje odluke o upisu u Podregistar standarda kvalifikacija te Podregistar skupova ishoda učenja (na razini 5 u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje, te razinama 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2) unutar Registra HKO-a te vođenje navedenih podregistara
  • praćenje primjene i razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira drugih zemalja;
  • praćenje i analizu primjene i razvoja kvalifikacijskih okvira u obrazovnim politikama drugih zemalja
  • osnivanje sektorskih vijeća.

Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira je sustav u koji se upisuju i kroz koji se povezuju standardi zanimanja sa standardima kvalifikacija preko skupova kompetencija i skupova ishoda učenja. Svi standardi iz Registra HKO-a javno su dostupni i služe za razvijanje novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja, odnosno skupovima kompetencija dokazano potrebnih tržištu rada.

Prijedlozi standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u visokom obrazovanju za upis u Registar HKO-a izrađuju se u skladu sa Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju (verzija iz prosinca 2022. godine).

Upis u Registar HKO-a

Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija upućuje se:

  • Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2
  • Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za kvalifikacije na razinama 2; 3; 4.1; 4.2; te razinu 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje)
  • Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje) za koje će upis u odgovarajući podregistar obaviti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a na temelju Odluke o upisu u odgovarajući podregistar Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zahtjev za upis u Podregistar standarda zanimanja upućuje se ministarstvu nadležnom za rad.

HKO Zahtjev za upis

 

 

Vrednovanje za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija

Po zaprimanju zahtjeva, Agencija za znanost i visoko obrazovanje imenuje povjerenstvo za vrednovanje. Na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja tijela državne uprave nadležnog za određenu reguliranu profesiju, utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a.

HKO AZVO

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.