About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Glossary

Bodovi

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Bodovi

Studijski je bod općeprihvaćena vrijednost koja se koristi za mjerenje studentskoga radnog opterećenja s obzirom na vrijeme potrebno za završavanje jedinice studijskog programa odnosno ostvarivanje ishoda učenja. Bod omogućuje studentima i nastavnicima utvrđivanje obujma i razine učenja, polazeći od postignutih ishoda učenja i procjene opterećenja izraženog u satima rada.

Bod se može dodijeliti za priznavanje postignuta ishoda na specifičnoj razini i na temelju nečijega radnog iskustva kao prethodno učenje ili na temelju obavljanja zadataka tijekom sudjelovanja u programskim jedinicama. Stečeni se bod ne može poništiti, iako u posebnim okolnostima ustanova može postaviti pravilo da se bodovi moraju steći u određenome vremenskom razdoblju kako bi se mogli priznati kao dio cjelovita studijskog programa. To je obično slučaj u područjima u kojima se spoznaje brzo mijenjaju, primjerice u medicini, informatici i sl.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.