About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Glossary

Standardi

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Standardi

Iskazi o očekivanoj razini zahtjeva i uvjeta prema kojima se ocjenjuje kvaliteta ili koje visoko učilište odnosno studijski program moraju ispuniti da bi dobili akreditaciju ili certifikat. Standardi mogu poprimiti kvantitativan oblik, to su obično rezultati ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima, a mogu biti i kvalitativni i upućivati samo na specifične ciljeve (primjerice učinkovitost obrazovanja, održivost, osnovne obveze itd.). Kvantitativni standardi uključuju razine praga uspješnosti koje se moraju ostvariti za akreditaciju visokog učilišta ili studijskog programa. Često se prag ili granica uspješnosti definira kao razina minimalno prihvatljive kvalitete. U nekim se slučajevima standard odnosi na najvišu razinu kvalitete pa se tada smatra "standardom izvrsnosti". Takav pristup može biti rezultat procesa ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima ili se može podrazumijevati odnosno, kao takav, može biti prepoznat i među kolegama stručnjacima. Standardi mogu imati različite referentne točke.

Referentne točke: a) inputi (primjerice standardi sadržaja); b) outputi (primjerice standardi izvedbe) i c) procesi. Standardi mogu biti općeniti (za pojedine razine akademskih stupnjeva, primjerice prvostupnik, magistar struke) ili specifični za pojedino znanstveno područje (primjerice referentne vrijednosti za svako znanstveno područje). Standardi se mogu mijenjati i ovisno o metodi postavljanja standarda (primjerice određivanje kriterija, utvrđivanje minimalnih kompetencija ili postavljanje ciljeva). Da bi se donijela ispravna prosudba je li određeni standard/prag kvalitete postignut, on mora biti jasno i eksplicitno formuliran te povezan s posebnim kriterijima koji se mogu dalje raščlanjivati u (operativnije) pokazatelje. Prema tome, standardi su povezani s posebnom kulturom dokaza. U kontekstu sve veće diversifikacije sustava visokog obrazovanja, prevođenje akademske kvalitete u standarde i pokazatelje postaje sve složenije. Često se primjećuje dinamičniji pristup definiranju i ocjenjivanju standarda (mješavina sastavnica koje se temelje na stvarnoj situaciji te onih koje se temelje na potencijalima). Izazov je trostruk: a) smanjiti broj referentnih standarda; b) povezati ih s primjerenim pokazateljima uspješnosti te pri tom uzeti u obzir specifične kriterije u okviru konzistentne kulture dokaza te c) dati dovoljnu fleksibilnost pri formuliranju standarda kako bi se ostavila mogućnost za inovativan akademski razvoj. U Sjedinjenim Američkim Državama standardi i kriteriji često se koriste kao sinonimi dok se u Europi standardi sve više razlikuju od kriterija.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.