About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Glossary

Akademsko priznavanje

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Akademsko priznavanje

Jedno visoko učilište odobrava studij, kvalifikaciju ili diplomu drugoga (domaćega ili stranoga) visokog učilišta radi prijama studenata na daljnji studij. Akademsko se priznavanje može tražiti i u svrhu akademske karijere na drugoj ustanovi, a u nekim slučajevima i za pristup drugom tipu zaposlenja na tržištu rada (akademsko priznavanje za profesionalne potrebe). U kontekstu Europskoga prostora visokog obrazovanja, razlikuju se tri osnovne razine priznavanja odnosno instrumenata potrebnih za provedbu svake od tih razina (kako je predloženo Lisabonskom konvencijom i Bolonjskom deklaracijom): a) priznavanje kvalifikacija uključujući i prethodno učenje i profesionalno iskustvo radi prijama ili ponovnog prijama u visoko obrazovanje; b) priznavanje kratkih studijskih razdoblja povezanih sa studentskom mobilnošću, pri čemu se kao osnovni instrument priznavanja koriste ECTS bodovi te c) priznavanje potpunih akademskih stupnjeva, pri čemu se kao osnovni instrument priznavanja koristi dodatak diplomi.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.