About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Glossary

Mjerljivi ishodi

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Mjerljivi ishodi

Mjerljivi ishodi predstavljaju rezultate koji se mogu kvantificirati; to su mjerenja svih studentskih ishoda, osim stečevine učenja, koja uključuju izvršne funkcije i mjerila afektivnosti. Primjeri mjerljivih ishoda uključuju: broj osoba koje pronalaze zaposlenje; broj osoba registriranih kao glasači te broj osoba koje završavaju visokoškolsko obrazovanje. Stečevine učenja predstavljaju koristi povezane s govorom, slušanjem, čitanjem, pisanjem i matematičku pismenost. Izvršne funkcije uključuju rješavanje problema, kritičko razmišljanje i metakogniciju. Mjerila afektivnosti uključuju samopoštovanje, samopouzdanje te interpersonalnu komunikaciju.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.