About us

Higher Education

Science

Evaluations

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Ethics Committee in Science and Higher Education

Odbor za etiku je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša.

Odbor donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja.
Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom  obrazovanju.
Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju- pročišćeni tekst

Odbor na sjednicama donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi.


Članovi Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH su:

prof. dr. sc. JOSIP BALOBAN
prof. dr. sc. ANDREJA BRAJŠA-ŽGANEC
prof. dr. sc. INES KERSAN-ŠKABIĆ
dr. sc. LJILJANA KOLEŠNIK
dr. sc. JELENA MACAN, dr. med.
prof. ENES MIDŽIĆ
akademik VLATKO SILOBRČIĆ
dr. sc. NENAD STARC
dr. sc. IVICA VILIBIĆ

 

Priopćenje za medije sa 23. Sjednice Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju održane dana 16.siječnja 2017.

Priopćenje sa sjednice Odbora za etiku u znanosti visokom obrazovanju

 

 

Kontakt osoba: Mirjana Gopić, dipl. iur.
Donje Svetice 38/5
tel: 01/6274-817
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.